Connect with us

Chiang Rai News

เชียงราย เริ่มโครงการสายไฟลงดินเพิ่มเคเบิ้ลใยแก้วฯ

Published

on

เชียงราย เริ่มโครงการสายไฟลงดินเพิ่มเคเบิ้ลใยแก้วฯ

เชียงราย – เริ่มโครงการสายไฟลงดิน เพิ่มเคเบิ้ลใยแก้วพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ น่าลงทุน สร้างเกาะนกอพยพ

นายวันชัย จงสุทธานามณี กล่าวว่าปัจจุบันนครเชียงรายได้จัดเตรียมความพร้อม ในการรองรับการเติบโตในอนาคต โดยมีแนวทางให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม การลงทุน ฯลฯ เรียกว่าเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์แบบรองรับการฟื้นตัวของโลกในอนาคต โดยกรณีของการนำสายไฟฟ้าลงทุนและพัฒนาไปสู่ระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ถือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของการพัฒนาให้ทัดเทียมกับเมืองต้นแบบอื่นๆ ทั่วโลก เพราะนอกจากจะเป็นการนำเอาสายไฟฟ้าลงดินเพื่อความงดงามของบ้านเมือง ทำให้เกิดความปลอดภัย แก้ปัญหานกย้ายถิ่นซึ่งจะอาศัยอยู่บริเวณสายไฟฟ้าแล้วถ่ายมูลเป็นจำนวนมาก ฯลฯ ยังจะมีการทำข้อตกลงกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ นำสายบริการต่างๆ นำสู่สายเคเบิ้ลใยแก้ว ให้นำลงดินไปพร้อมๆ กันอีกด้วย ซึ่งระบบเหล่านี้ก็จะรองรับการทำงานของทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ทำให้เกิดระบบออนไลน์ที่รวดเร็วและเสถียรกว่าระบบไร้สายได้

“โครงการนี้ใช้งบประมาณ่ของเทศบาลนครเชียงราย 90 ล้านบาท และก็เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และเทศบาลนครเชียงราย ที่ทาง กฟภ.จะจัดสรรงบประมาณให้อีก 50% ของงบประมาณทั้งหมด โดยการก่อสร้างจะพยายามให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด และเมื่อแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์มหาศาลโดยเฉพาะการเป็นเมืองที่ทันสมัย Smart City โดยมีตัวอย่าง เช่น เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ที่มีระบบออนไลน์ทันสมัยคนสามารถผลิตซอร์ฟแวร์และส่งไปขายทั่วโลกได้ ฯลฯ เช่นเดียวกันหากระบบเคเบิ้ลใยแก้วให้มีความเสถียรมีใช้ในเมืองเชียงราย ก็จะดึงดูดให้นักลงทุนจากทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศจีนเข้ามาลงทุนต่อไป”นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าว

Advertisement

ข่าวอื่น ๆ ของประเทศไทย