Connect with us

News

สิงคโปร์ มาเลเซีย อนุญาตให้เดินทางปลอดการกักกันระหว่างทั้งสองประเทศ

Published

on

ผู้คนเดินผ่านหอควบคุมของสนามบินชางงีของสิงคโปร์ สิงคโปร์ 18 มกราคม 2021 REUTERS/Edgar Su/ไฟล์รูปภาพ

สิงคโปร์, 8 พ.ย. (สำนักข่าวรอยเตอร์) – สิงคโปร์และมาเลเซียจะอนุญาตให้เดินทางโดยปลอดการกักกันระหว่างทั้งสองประเทศสำหรับบุคคลที่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 พวกเขากล่าวในแถลงการณ์ร่วมเมื่อวันจันทร์

Advertisement

เพื่อนบ้านทั้งสองจะเปิดตัวช่องทางการเดินทางที่ได้รับวัคซีนระหว่างสนามบินชางงีและสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.

Advertisement

#สงคโปร #มาเลเซย #อนญาตใหเดนทางปลอดการกกกนระหวางทงสองประเทศ

Home Page

Click for More Latest News

Source link

Advertisement