Connect with us

News

การจราจรทางอากาศของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 25% ในช่วงสิบวันแรกของเดือนพฤศจิกายน

Published

on

การจราจรทางอากาศทั้งในและนอกประเทศไทย ในช่วงสิบวันหลังจากการเปิดประเทศสู่ต่างประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายนเซนต์เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 25% โดยเฉลี่ย 990 เที่ยวบินต่อวัน รวมทั้งเที่ยวบินที่บินเกิน ตามรายงานของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (Aerothai)

บันทึกเที่ยวบินระหว่างประเทศ 2,243 ครั้ง ในประเทศ 6,651 ครั้ง และเที่ยวบินภายในประเทศ 1,025 ครั้งผ่านน่านฟ้าไทย

Advertisement

ทินนากร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การบินไทย กล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นสัญญาณที่ดีว่าการจราจรจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงที่เหลือของปี

เขากล่าวว่าเขามองโลกในแง่ดีว่า ในช่วงสองเดือนที่มีเทศกาลคือเดือนธันวาคมและมกราคม ปริมาณการขนส่งทางอากาศจะอยู่ที่ประมาณ 30,000-32,000 เที่ยวบินต่อเดือน หรือ 1,000-1,100 เที่ยวบินต่อวัน หากการระบาดของ COVID-19 อยู่ภายใต้การควบคุม

Advertisement

#การจราจรทางอากาศของประเทศไทยเพมขน #ในชวงสบวนแรกของเดอนพฤศจกายน

Home Page

Click for More Latest News

Advertisement

Source link