Categories: covid-19 News Thailand

สถานบันเทิงยามค่ำคืนของไทยจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 16 ม.ค. ขึ้นอยู่กับการประเมิน

Published by
Salman

FILE / พนักงานรอลูกค้านอกบาร์ริมถนนท่องเที่ยวซอยคาวบอย / AFP)

ผับ บาร์ และบาร์คาราโอเกะในเขตควบคุมโรคโควิด-19 ของประเทศไทย และจังหวัด “กระสอบทราย” อาจได้รับอนุญาตให้เปิดอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 16 มกราคมNSภายใต้เงื่อนไขว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการประเมินโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามรายงานของ Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA)

กระทรวงสาธารณสุขและมหาดไทย เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายจาก CCSA ให้บังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัยในสถานที่เหล่านี้

หนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยที่จำเป็นคือสถานที่ต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบหมุนเวียนอากาศ และพนักงานทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครบถ้วน

ผับ บาร์ และบาร์คาราโอเกะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จำกัดและ “แซนด์บ็อกซ์” เปิดให้บริการจนถึงวันที่ 16 มกราคมNS เพื่อเตรียมการและปรับปรุงก่อนการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในแต่ละจังหวัด

สถานที่ที่ผ่านการประเมินจะได้รับการจดทะเบียนและอนุญาตให้เปิดทำการได้อีกครั้งและต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง จะปิดตัวลง

ในการประชุม CCSA ในวันนี้ ได้ตกลงที่จะลดจังหวัด “สีแดงเข้ม” ของ COVID-19 ให้เหลือเพียงจังหวัดตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ซึ่งการติดเชื้อยังคงแพร่กระจายอยู่ เคอร์ฟิวในเวลากลางคืนระหว่าง 23.00 น. ถึง 03.00 น. มีผลบังคับใช้เฉพาะในโซน “สีแดงเข้ม” และจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายนNSอยู่ระหว่างการพิจารณาของ CCSA ว่าจะขยายเวลาเคอร์ฟิวหรือไม่

ปัจจุบันกรุงเทพฯ อยู่ในกลุ่มจังหวัด “กระสอบทราย” ซึ่งรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น กระบี่ ภูเก็ต และพังงา การห้ามเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ถูกยกเลิกใน “จังหวัดแซนด์บ็อกซ์” และอีก 5 จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ำสำหรับการแพร่กระจายของโควิด-19 ได้แก่ นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร และสกลนคร

ทุกจังหวัดที่จัดเป็นโซน “สีแดงเข้ม” “สีแดง” หรือ “สีน้ำเงิน” จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันสากลและเขตปลอดโควิด

ผู้โดยสารขาเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดยังคงต้องผ่านการทดสอบ RT-PCR และการทดสอบแอนติเจนเมื่อเดินทางมาถึงตามแนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน ตาม CCSA ตามข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะเปลี่ยนไปใช้การทดสอบแอนติเจนเท่านั้นเพื่อลดเวลารอคอย

#สถานบนเทงยามคำคนของไทยจะเปดใหบรการอกครงในวนท #มค #ขนอยกบการประเมน

Home Page

Click for More Latest News

Source link

Share
Published by
Salman