Connect with us

News

CCSA พิจารณาเปลี่ยน COVID RT-PCR ด้วยการทดสอบแอนติเจนสำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน

Published

on

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำลังเสนอให้เปลี่ยนข้อกำหนดการทดสอบ COVID-19 RT-PCR สำหรับผู้โดยสารขาเข้าของประเทศไทยไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 (CCSA) ในที่ประชุมในวันนี้ (วันศุกร์) ผู้ว่าการ ททท. ยุทธศักดิ์ ศุภศร.

การประชุมสำหรับ18NS ในปีนี้ CCSA จะพิจารณาปรับมาตรการ COVID-19 ตามที่เสนอโดยกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล รวมทั้ง ททท. ซึ่งรายงานต่อ CCSA เกี่ยวกับการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตั้งแต่ไทยกลับมาเปิดดำเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายนเซนต์ .

Advertisement

นอกจากการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดในการทดสอบโควิด-19 แล้ว CCSA ยังคาดว่าจะพิจารณาผ่อนปรนข้อจำกัดสำหรับผู้เดินทาง “ใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง” เนื่องจากการดำเนินการของพวกเขาใช้เวลามากกว่า 6 ชั่วโมง และกำหนดให้ต้องพักในโรงแรมอย่างน้อย วันระหว่างรอผล

CCSA จะตัดสินด้วยว่าสามารถเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่แขกในร้านอาหารของโรงแรมได้หรือไม่และในช่วงเวลาใด ปัจจุบัน ร้านอาหารใน 4 จังหวัดเท่านั้น คือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต กระบี่ และพังงา ได้รับอนุญาตให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การห้ามยังคงอยู่ใน 73 จังหวัดของประเทศไทย

Advertisement

#CCSA #พจารณาเปลยน #COVID #RTPCR #ดวยการทดสอบแอนตเจนสำหรบผเดนทางทไดรบวคซน

Home Page

Click for More Latest News

Advertisement

Source link