Categories: News

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และ ‘ทะเลหมอก’ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแล้ว – ททท. ห้องข่าว

Published by
Salman

กรุงเทพฯ 11 พฤศจิกายน 2564 – อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ – บ้านเกิดของยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทย – ในอำเภอจอมทองของเชียงใหม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเมื่อวานนี้ (10 พฤศจิกายน, 2021) รวม 135 อุทยานแห่งชาติอื่น ๆ ทั่วประเทศเพื่อต้อนรับผู้มาเยือนอีกครั้ง

ขับรถจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 90 นาที อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้มาเยือนที่แห่กันไปที่จุดชมวิวต่างๆ เพื่อสัมผัสกับอากาศยามเช้าที่มีหมอกหนาซึ่งนำโดยเดือนที่อากาศเย็นกว่า ทิวทัศน์ที่งดงามจนเรียกกันว่า ‘ทะเล’ ของหมอก’

ยอดดอยอินทนนท์ที่สูง 2,565 เมตรและจุดชมวิวกิ่วแม่ปานเป็นจุดโปรดในการชมหมอกที่ปกคลุมพื้นที่ชนบทโดยรอบ

อุทยานมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA Plus ซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างน้อย 70% ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ในการเข้าอุทยาน ผู้เข้าชมต้องได้รับวัคซีนครั้งแรกอย่างน้อยหรือแสดงหลักฐานผลลบจากการทดสอบ RT-PCR หรือชุดอุปกรณ์ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนหน้า และได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ

ขณะอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่และแนวทางของอุทยานอย่างเคร่งครัด

จำนวนผู้เข้าชมจำกัดอยู่ที่ 2,000 คนต่อวัน และไม่เกิน 50 คน ณ จุดใดก็ได้ในอุทยาน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท เวลาเปิด-ปิด 05.30 น.-18.30 น. รายวัน.

ผู้ที่วางแผนจะเข้าชมอุทยานควรจองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน Que-Q ในขณะที่บัตรเข้าชมจะมีจำนวนจำกัดที่ทางเข้าอุทยาน

นี่มัน สถานะการเปิด-ปิดล่าสุดของอุทยานแห่งชาติไทย.

#อทยานแหงชาตดอยอนทนนทและ #ทะเลหมอก #เปดใหนกทองเทยวเขาชมแลว #ททท #หองขาว

Home Page

Click for More Latest News

Source link

Share
Published by
Salman