Connect with us

Chiang Rai News

เริ่มขุดอุโมงค์รถไฟ 6.2 กิโลเมตร เชียงราย

Published

on

เริ่มขุดอุโมงค์รถไฟ 6.2 กิโลเมตร เชียงราย

การรถไฟฯ เปิดไซค์งานก่อสร้างทางคู่ใหม่ “อุโมงค์รถไฟ” เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ” รวม 3 สัญญา คืบหน้า 0.75% ชูจุดเด่นอุโมงค์ยาวที่สุดในประเทศไทย ยาว 6.2 กม. พร้อมทางลอด และสะพานข้ามแยก 254 แห่ง เดินหน้าเวนคืนแล้ว 12,076 ไร่ คาดเปิดดำเนินการปี 2571

นายเอกรัฐ ศรีอารยันพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟสายเหนือใหม่ ช่วงเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ รวมระยะทางประมาณ 323.10 กิโลเมตร (กม.) แบ่งเป็นงานโยธา 3 สัญญา ประกอบด้วย สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว ระยะทาง 104 กม. สัญญาที่ 2 ตอนงาว-เชียงราย ระยะทาง 135 กม. และสัญญาที่ 3 เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 84 กม. ความก้าวหน้าในภาพรวมอยู่ที่ 0.75% ซึ่งเป็นไปตามแผน

เชียงราย

ในสัญญาที่ 2 ได้เริ่มดำเนินการขุดอุโมงค์ด้านทิศเหนือประมาณ 4 เมตร คิดเป็น 0.15% ของงานในระยะเวลาเริ่ม 10 วัน ทั้งทางขึ้นและทางลงซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ ขุดอุโมงค์ครึ่งบน (ส่วนหัวบน) และติดตั้งระบบสนับสนุนหลัก

สัญญาที่ 2 ประกอบด้วยชั้นดินและชั้นหินวางในแนวเหนือ-ใต้ คาบเกี่ยว 2 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง และพะเยา เป็นอุโมงค์ทางเดียว แบ่งเป็นทางขึ้นและทางลง ยาว 2,700 เมตร (รวม 5,400 เมตร) ). มีทางเดินข้ามทางข้ามสำหรับอพยพฉุกเฉิน 11 แห่ง และห้องอุปกรณ์ 4 ห้อง

นายนิรุตติ์ มณีพันธุ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ติดตาม รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานมาโดยตลอด พร้อมหารือแนวทางแก้ไขเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ และเน้นย้ำ ให้ผู้รับเหมาคำนึงถึงความปลอดภัยในการก่อสร้างเป็นสำคัญ

ข่าวเด่นอื่น ๆ ในประเทศไทย: อุโมงค์รถไฟ ภาษาอังกฤษ

พ่อแม่เล่านาที ดีเจวิว ประสบอุบัติเหตุ ยังสงสัยสาเหตุการตาย

ตั๋วคอนเสิร์ต BLACKPINK ใกล้ Encore อาจมีราคาสูงถึง 14800

ผลบอลสด

ผลบอลสด