Connect with us

Northern Thailand

คณะกรรมการถกแม่น้ำโขงเจรจา MRC เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติประชาชนเป็นหลัก

Published

on

รองนายกฯ “ประวิตร” ถกคณะกรรมการแม่น้ำโขง เตรียมท่าทีเจรจา MRC ยึดรักษาประโยชน์ชาติ ประชาชนเป็นหลัก สั่งจับตาเขื่อนในลาว ตั้งอยู่ใกล้ไทย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะมนตรีคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงครั้งที่ 27 ร่วมกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว ไทย และ เวียดนาม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในวันที่ 26 พ.ย.นี้ อย่างไรก็ตาม จะมีการสรุปผลการหารือ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เสนอต่อคณะผู้แทนไทย เพื่อใช้เป็นกรอบในการเจรจาการประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกต่อไป

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง ซึ่งเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง คาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะมีค่าอยู่ระหว่างค่าระดับน้ำเฉลี่ยของทุกสถานี รวมถึงข้อห่วงกังวลเรื่องความผันผวนของระดับน้ำไม่แน่นอน โดยที่ประชุมจึงมีมติให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิด รวมถึงแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานและจังหวัดริมน้ำโขงที่อาจได้รับผลกระทบทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ตามจีนได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำโขงตลอดทั้งปีของเขื่อนจิ่นหงและหม่านอัน ตั้งแต่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา

Advertisement

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้ร่วมกันติดตามสถานะและพิจารณาการดำเนินการตาม PNPCA โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสานะคาม ลาว ซึ่งเริ่มต้นเมื่อ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยฝ่ายไทยมีข้อห่วงกังวลเรื่องที่ตั้งโครงการ ซึ่งอยู่ใกล้ประเทศไทยมาก โดยล่าสุด สทนช. ส่งข้อมูลให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย พิจารณาให้ความเห็นเรื่องเขตแดน รวมถึง สทนช. ได้รับมอบหมายให้รวบรวมความเห็นทางวิศวกรรมจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยและเส้นเขตแดน เพื่อแจ้งผู้พัฒนาโครงการผ่าน MRCS และเห็นชอบให้ผู้พัฒนาโครงการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบให้มีความชัดเจน ขณะเดียวกัน

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ประชุมมอบหมาย สทนช. ติดตามข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูงอย ในลาวอย่างใกล้ชิด และให้หน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมให้ความเห็น พร้อมกันนี้ มีมติเห็นควรเสนอในกรอบเวทีการเจรจาประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงต่อท่าทีประเทศไทยให้มีการดำเนินกระบวนการการแจ้ง การปรึกษา หารือล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA) โครงการนี้ ภายหลังสิ้นสุดกระบวนการ PNPCA โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสานะคามแล้ว.

 

Advertisement