Connect with us

News

ลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์วิจัยกัญชาทางการแพทย์ระดับสากลในประเทศไทย

Published

on

กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในวันนี้ (พฤหัสบดี) กับ RxLeaf World Medica Company เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยกัญชาทางการแพทย์ระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและผลิตยาสมุนไพรจากกัญชาระดับโลก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ดร.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการลงนามระหว่าง นพ. สมศักดิ์ อัคศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ น้องลักษณ์ โกวัฒนะ CEO ของ RxLeaf World Medica

Advertisement

การลงนาม MOU เกิดขึ้นพร้อมกับการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศเข้าร่วม

ฝ่ายบริการการแพทย์ของไทยมีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรและกัญชาในประเทศไทย ในความพยายามที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาทางเลือก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้อนุมัติ 218 สูตรสำหรับเครื่องสำอางที่ใช้กัญชาและกัญชา เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและร่างกาย

Advertisement

RxLeaf World Medica เป็นบริษัทในเครือ Amara Asia Company ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตสารสกัดกัญชาคุณภาพสูงสำหรับใช้ทางการแพทย์ บริษัทมีสวนกัญชา 10.7 เฮกตาร์ เพื่อจัดหาวัตถุดิบสำหรับหน่วยการผลิต

ศูนย์วิจัยกัญชาทางการแพทย์ระดับนานาชาติจะช่วยให้แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และเภสัชกรจากแคนาดา ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และไทย ที่เชี่ยวชาญด้านกัญชาทางการแพทย์ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืช การเพาะปลูก การผลิตสารสกัดจากกัญชา , การพัฒนาสูตรและการทดลองทางคลินิก.

Advertisement

#ลงนาม #MOU #จดตงศนยวจยกญชาทางการแพทยระดบสากลในประเทศไทย

Home Page

Click for More Latest News

Advertisement

Source link