Connect with us

News

ศาล: สุนทรพจน์ของนักเคลื่อนไหวสนับสนุนรัฐบาลโค่นล้มอย่างผิดกฎหมาย

Published

on

ภาพ
ภาพ

วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านักเคลื่อนไหวและสุนทรพจน์ของผู้นำนักเคลื่อนไหว 3 คนสนับสนุนการโค่นล้มรัฐบาลและสถาบันพระมหากษัตริย์ พวกเขาสั่งให้อานนท์ นำภา, ภานุพงศ์ “ไมค์” จัดนอก และ ภานุสยา “รุ่ง” สิทธิจิรวัฒนกุล และผู้ติดตามทั้งหมดยุติการกระทำต่อราชอาณาจักรและรัฐ

ตามที่ศาลกล่าว ความต้องการในการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำทั้ง 3 ในงานในวันที่ 10 สิงหาคม 2020 และในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อมาได้เรียกร้องให้ขับไล่พระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขแห่งรัฐและรัฐบาลประชาธิปไตย สุนทรพจน์สนับสนุนให้ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มาตรา 112 แห่งรัฐธรรมนูญไทย

ศาลพิพากษาว่าคำปราศรัยฝ่าฝืนมาตรา 49 แห่งรัฐธรรมนูญ และสั่งว่า ขบวนการประท้วง จะสิ้นสุดลง พวกเขาเรียกร้องให้ไม่เพียงแค่ผู้พูดเท่านั้น แต่ผู้ประท้วงและองค์กรที่อยู่เบื้องหลังการประท้วง ยุติการดำเนินการเพิ่มเติมทั้งหมด

โชคดีสำหรับผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ไม่มีการประกาศคำพิพากษาพร้อมการลงโทษใดๆ และไม่มีการลงโทษใดๆ คดีนี้สืบเนื่องมาจากอดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องให้วินิจฉัยว่าผู้ชุมนุม 8 คนฝ่าฝืนมาตรา 49 หรือไม่ ซึ่งแปลง่ายๆ ว่า “มิให้ผู้ใดใช้สิทธิหรือเสรีภาพโค่นล้มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของรัฐ”

ต่อมาศาลพิพากษายกฟ้อง 5 ข้อหา ได้แก่ ปาริษฐ์ “เพนกวิน” ชีวารักษ์, จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์, ศิริพัชระ จึงธีระพานิช, สมยศ พฤกษาเกษมสุข และอาทิตย์ พรพรหม – และปกครองเฉพาะสุนทรพจน์ของนักเคลื่อนไหวทั้ง 3 คนเท่านั้น แม้ว่าคำตัดสินนี้ไม่มีการลงโทษ แต่ก็สามารถนำมาใช้ในคดีอื่นๆ ที่รอดำเนินการและในอนาคตต่อนักเคลื่อนไหวและผู้สนับสนุน

ในถ้อยแถลงระหว่างการโต้เถียงปิด นักเคลื่อนไหวทั้ง 3 คนกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งเป้าที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ แต่ต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับ ระบอบรัฐธรรมนูญ. ผู้ประท้วงแสดงการสนับสนุนใกล้ศาล แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงโดยตรงภายนอก ดังนั้นพวกเขาจึงรวมตัวกันนอกเขตหวงห้าม

แหล่งที่มา: บางกอกโพสต์

#ศาล #สนทรพจนของนกเคลอนไหวสนบสนนรฐบาลโคนลมอยางผดกฎหมาย

Home Page

Click for More Latest News

Source link

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด