Connect with us

News

ผู้จัดชุมนุม 19 ก.ย. ยืนยันจัดที่ มธ. ท่าพระจันทร์ แม้มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต

Published

on

ผู้จัดชุมนุม 19 ก.ย. ยืนยันจัดที่ มธ. ท่าพระจันทร์ แม้มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้พื้นที่ มธ. ท่าพระจันทร์ จัดการชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย. นี้ เนื่องจาก “หนังสือที่ขออนุญาตไม่เข้าเงื่อนไขให้จัดการชุมนุมได้” ส่วนผู้จัดโต้ ทำตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย และยืนยันจะจัดงานที่เดิม

เวลาประมาณ 14.00 น. วันนี้ (10 ก.ย.) มธ. เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ระบุว่า ตามที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ขออนุญาตใช้สถานที่ มธ. ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 19 ก.ย. และได้มีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดการชุมนุมไปเมื่อวานนี้ (9 ก.ย.)

“เนื่องจากการขออนุญาตดังกล่าว ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศเรื่องแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษา ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 3 ก.ย. 2563 ซึ่งกำหนดแนวทางเพื่อใช้กับการจัดกิจกรรม ชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาทุกกลุ่มในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตย โดยควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนักศึกษา

“เพื่อให้การใช้ประกาศนี้เป็นไปโดยเสมอภาคสำหรับนักศึกษาทุกกลุ่ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมได้จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามประกาศโดยถูกต้อง”

การชุมนุมที่ มธ. ท่าพระจันทร์ ในชื่อ “19 กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร” จะเป็นการนัดชุมใหญ่ครั้งที่ 2 ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม หลังจากทางกลุ่มจัดการชุมนุมที่ใช้ชื่อว่า “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ที่ มธ. ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ซึ่งมีการประกาศข้อเรียกร้อง 10 ประการเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

ในการแถลงข่าวรายละเอียดกิจกรรมการชุมนุมเมื่อวานนี้ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ แกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมระบุว่า จะมีการค้างคืนที่ มธ. หากมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากก็อาจจะย้ายไปชุมนุมที่ท้องสนามหลวง และจะเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลในวันรุ่งขึ้น คือวันที่ 20 ก.ย.

ส่วนการขออนุญาตการใช้พื้นที่จาก มธ. นั้น นายพริษฐ์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มธ. กล่าวว่ามีคณาจารย์ให้การรับรองการจัดชุมนุมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเงื่อนไขไว้แล้ว

ส่วน น.ส. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกนนำกลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ในฐานะแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม คาดการณ์ว่าจะมีผู้มาร่วมชุมนุมมาร่วมไม่ต่ำกว่า 50,000-100,000 คน

“แนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมือง” ของ มธ.

วันที่ 3 ก.ย. มธ. ได้ออกประกาศเรื่อง “แนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย” ลงนามโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ระบุว่าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางของมหาวิทยาลัยในการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัย ดังนี้

1. หลักการพื้นฐานคือ มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาในการแสดงออก รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ทั้งนี้ในขอบเขตของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

2. การจัดชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่มหาวิทยาลัย ต้องเป็นการจัดโดยกลุ่มกิจกรรมที่สังกัดมหาวิทยาลัยหรือคณะ หากเป็นกลุ่มอิสระ หรือกลุ่มเฉพาะกิจ จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง ทั้งนี้ในการใช้พื้นที่ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดชุมนุมทางการเมืองให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ให้มีการตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษา ผู้จัดชุมนุม เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ เจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบ และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อตกลงในเรื่องเนื้อหาและวิธีการแสดงออกให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และมีมาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง อีกทั้งมีมาตรการในการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาด้วย

ผู้จัดโต้ ขออนุญาต “ถูกต้องตามขั้นตอน”

ในเวลาต่อมาผู้จัดงานในนาม แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ออกมาชี้แจงว่า ทางแนวร่วมได้ดำเนินการขออนุญาตใช้สถานที่กับทางมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องตามขั้นตอน โดยได้แจ้งรายละเอียดให้ทางมหาวิทยาลัยได้ทราบ และมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และยืนยันว่าจะใช้ มธ. ท่าพระจันทร์เป็นสถานที่ชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย. ต่อไป

“การกระทำของมหาวิทยาลัยถือเป็นการใส่ร้ายและปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาและประชาชน อันเป็นการทำลายจิตวิญญาณธรรมศาสตร์อย่างร้ายแรง” แถลงการณ์ของกลุ่มระบุ และเรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย “ได้พิจารณาตนเองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่สมกับที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งเสรีภาพแล้วหรือไม่”

ผบ.ตร. ระบุ “รู้ตัวละคร” เบื้องหลังชุมนุม 19 ก.ย.

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) แถลงถึงการเตรียมรับมือการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 ก.ย. ว่าได้รับทราบจากฝ่ายข่าวว่าจะมีการชุมนุมในพื้นที่ มธ. ท่าพระจันทร์ ใช้เวลาไม่เกิน 2 วัน แต่หากการเคลื่อนขบวนออกมานอกพื้นที่ เจ้าหน้าที่ก็จะคุยกับแกนนำผู้ชุมนุมหน้างาน

พล.ต.อ.จักรทิพย์กล่าวว่า ขณะนี้ผู้จัดการชุมนุมยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตจัดการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งตามกฎหมายต้องยื่นภายใน 24 ชั่วโมง

เขากล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว. กลาโหม กำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้ความอดทนและอย่าใช้ความรุนแรง เพราะนายกฯ เป็นห่วงเรื่องการปะทะและการยื้อยุดฉุดกระชาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ตำรวจพยายามหลีกเลี่ยงอยู่แล้ว

“ตำรวจไม่สร้างเงื่อนไขแน่นอน รู้อยู่แล้วว่าผู้ชุมนุมเป็นอย่างไร เราระวังตัวอยู่แล้ว ทุกม็อบจะมีแกนนำ มีคนประสานกันอยู่แล้ว อะไรทำได้หรือไม่ได้ก็หารือกัน…ไม่ว่าม็อบอะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ใช่คู่ขัดแย้ง” ผบ.ตร. กล่าว และบอกว่าในวันชุมนุมเขาจ – BBC

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด