Connect with us

News

ผู้จัดชุมนุม 19 ก.ย. ยืนยันจัดที่ มธ. ท่าพระจันทร์ แม้มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต

Published

on

ผู้จัดชุมนุม 19 ก.ย. ยืนยันจัดที่ มธ. ท่าพระจันทร์ แม้มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้พื้นที่ มธ. ท่าพระจันทร์ จัดการชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย. นี้ เนื่องจาก “หนังสือที่ขออนุญาตไม่เข้าเงื่อนไขให้จัดการชุมนุมได้” ส่วนผู้จัดโต้ ทำตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย และยืนยันจะจัดงานที่เดิม

เวลาประมาณ 14.00 น. วันนี้ (10 ก.ย.) มธ. เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ระบุว่า ตามที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ขออนุญาตใช้สถานที่ มธ. ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 19 ก.ย. และได้มีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดการชุมนุมไปเมื่อวานนี้ (9 ก.ย.)

“เนื่องจากการขออนุญาตดังกล่าว ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศเรื่องแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษา ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 3 ก.ย. 2563 ซึ่งกำหนดแนวทางเพื่อใช้กับการจัดกิจกรรม ชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาทุกกลุ่มในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตย โดยควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนักศึกษา

“เพื่อให้การใช้ประกาศนี้เป็นไปโดยเสมอภาคสำหรับนักศึกษาทุกกลุ่ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมได้จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามประกาศโดยถูกต้อง”

การชุมนุมที่ มธ. ท่าพระจันทร์ ในชื่อ “19 กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร” จะเป็นการนัดชุมใหญ่ครั้งที่ 2 ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม หลังจากทางกลุ่มจัดการชุมนุมที่ใช้ชื่อว่า “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ที่ มธ. ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ซึ่งมีการประกาศข้อเรียกร้อง 10 ประการเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

ในการแถลงข่าวรายละเอียดกิจกรรมการชุมนุมเมื่อวานนี้ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ แกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมระบุว่า จะมีการค้างคืนที่ มธ. หากมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากก็อาจจะย้ายไปชุมนุมที่ท้องสนามหลวง และจะเคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลในวันรุ่งขึ้น คือวันที่ 20 ก.ย.

ส่วนการขออนุญาตการใช้พื้นที่จาก มธ. นั้น นายพริษฐ์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มธ. กล่าวว่ามีคณาจารย์ให้การรับรองการจัดชุมนุมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเงื่อนไขไว้แล้ว

ส่วน น.ส. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกนนำกลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ในฐานะแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม คาดการณ์ว่าจะมีผู้มาร่วมชุมนุมมาร่วมไม่ต่ำกว่า 50,000-100,000 คน

“แนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมือง” ของ มธ.

วันที่ 3 ก.ย. มธ. ได้ออกประกาศเรื่อง “แนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย” ลงนามโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ระบุว่าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางของมหาวิทยาลัยในการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัย ดังนี้

1. หลักการพื้นฐานคือ มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาในการแสดงออก รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ทั้งนี้ในขอบเขตของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

2. การจัดชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่มหาวิทยาลัย ต้องเป็นการจัดโดยกลุ่มกิจกรรมที่สังกัดมหาวิทยาลัยหรือคณะ หากเป็นกลุ่มอิสระ หรือกลุ่มเฉพาะกิจ จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง ทั้งนี้ในการใช้พื้นที่ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดชุมนุมทางการเมืองให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ให้มีการตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษา ผู้จัดชุมนุม เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ เจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบ และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อตกลงในเรื่องเนื้อหาและวิธีการแสดงออกให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และมีมาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง อีกทั้งมีมาตรการในการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาด้วย

ผู้จัดโต้ ขออนุญาต “ถูกต้องตามขั้นตอน”

ในเวลาต่อมาผู้จัดงานในนาม แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ออกมาชี้แจงว่า ทางแนวร่วมได้ดำเนินการขออนุญาตใช้สถานที่กับทางมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องตามขั้นตอน โดยได้แจ้งรายละเอียดให้ทางมหาวิทยาลัยได้ทราบ และมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และยืนยันว่าจะใช้ มธ. ท่าพระจันทร์เป็นสถานที่ชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย. ต่อไป

“การกระทำของมหาวิทยาลัยถือเป็นการใส่ร้ายและปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาและประชาชน อันเป็นการทำลายจิตวิญญาณธรรมศาสตร์อย่างร้ายแรง” แถลงการณ์ของกลุ่มระบุ และเรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย “ได้พิจารณาตนเองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่สมกับที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งเสรีภาพแล้วหรือไม่”

ผบ.ตร. ระบุ “รู้ตัวละคร” เบื้องหลังชุมนุม 19 ก.ย.

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) แถลงถึงการเตรียมรับมือการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 ก.ย. ว่าได้รับทราบจากฝ่ายข่าวว่าจะมีการชุมนุมในพื้นที่ มธ. ท่าพระจันทร์ ใช้เวลาไม่เกิน 2 วัน แต่หากการเคลื่อนขบวนออกมานอกพื้นที่ เจ้าหน้าที่ก็จะคุยกับแกนนำผู้ชุมนุมหน้างาน

พล.ต.อ.จักรทิพย์กล่าวว่า ขณะนี้ผู้จัดการชุมนุมยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตจัดการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งตามกฎหมายต้องยื่นภายใน 24 ชั่วโมง

เขากล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว. กลาโหม กำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้ความอดทนและอย่าใช้ความรุนแรง เพราะนายกฯ เป็นห่วงเรื่องการปะทะและการยื้อยุดฉุดกระชาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ตำรวจพยายามหลีกเลี่ยงอยู่แล้ว

“ตำรวจไม่สร้างเงื่อนไขแน่นอน รู้อยู่แล้วว่าผู้ชุมนุมเป็นอย่างไร เราระวังตัวอยู่แล้ว ทุกม็อบจะมีแกนนำ มีคนประสานกันอยู่แล้ว อะไรทำได้หรือไม่ได้ก็หารือกัน…ไม่ว่าม็อบอะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ใช่คู่ขัดแย้ง” ผบ.ตร. กล่าว และบอกว่าในวันชุมนุมเขาจ – BBC

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด

จิตอาสาที่ซอยด็อก

มอบตัวแล้ว! รถชน “นักปั่นจักรยานชาวสวิส” อ้างขับเร็วแล้ว “มองไม่เห็น”
News14 hours ago

มอบตัวแล้ว! รถชน “นักปั่นจักรยานชาวสวิส” อ้างขับเร็วแล้ว “มองไม่เห็น”

ชมคลิป “แม่ชี” อ้างขโมยของหน้ามอเตอร์ไซค์จอดข้างถนน
News14 hours ago

ชมคลิป “แม่ชี” อ้างขโมยของหน้ามอเตอร์ไซค์จอดข้างถนน

อากาศร้อน
weather14 hours ago

“อากาศร้อน” โดยมีหมอกควันในตอนกลางวัน ระวังพายุฤดูร้อน

ครอบครองศัตรูช็อค 'เพื่อนบ้าน' คดีแย่งชิง ผูกคอตายด้วยผ้าเช็ดตัวเสียชีวิต
News14 hours ago

ครอบครองปรปักษ์ ‘เพื่อนบ้าน’ คดีแย่งชิง ผูกคอตายด้วยผ้าเช็ดตัวเสียชีวิต

ตำรวจไซเบอร์-เชียงราย
Crime News2 days ago

ตร.ไซเบอร์ จับกุมมิจฉาชีพในจังหวัดเชียงรายโปรโมทสินค้าออนไลน์แชท พ่อค้าน้ำพริกชื่อดัง สูญเงินไปกว่า 800,000 บาท

ภูมิอากาศ ฝุ่น PM 2.5 ในช่วง 26 ก.พ. - 3 มี.ค.
weather2 days ago

ภูมิอากาศ ฝุ่น PM 2.5 ในช่วง 26 ก.พ.-3 มี.ค.

พบรอยสัก "ชายเอเชีย" ถูกยิงที่ศีรษะ 3 นัด ใกล้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
News2 days ago

พบรอยสัก “ชายเอเชีย” ถูกยิงที่ศีรษะ 3 นัด ใกล้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เจ้าหน้าที่ตำรวจ
News2 days ago

“ตำรวจ” ใช้มีดแทงผู้หญิง 2 คนอย่างโหดเหี้ยม เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บอีก 1 ราย

ตามล่าแก๊งวัยรุ่นโหด ยิงเด็กชายเชียงรายวัย 14 ปี เสียชีวิต
Chiang Rai News3 days ago

ตามล่าแก๊งวัยรุ่นโหด ยิงเด็กชายเชียงรายวัย 14 ปี เสียชีวิต

เชียงราย
News3 days ago

เชียงราย คู่รัก LGBTQ ทะเลาะกันเรื่องเงิน ชักปืน 9 มม. ออกมายิงกันเสียชีวิต

News4 weeks ago

วิดีโอสด!! หนุ่มอังกฤษเสียชีวิตที่พัทยา หลังร่มชูชีพล้มเหลวขณะกระโดดจากคอนโดสูง 29 ชั้น

“ซุปเปอร์เล็ก” คว้าเข็มขัดกลับไทย คว้าชัยเหนือ “ทาเครุ”
News4 weeks ago

“ซุปเปอร์เล็ก” คว้าเข็มขัดกลับไทย คว้าชัยเหนือ “ทาเครุ”

นักเรียนปทุมวัน
News4 weeks ago

ศาลให้ประกันตัว 3 ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม “นักเรียนปทุมวัน”

News4 weeks ago

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชนะ นิวพอร์ต 4-2

สาวเพชรบูรณ์ถูก “ลอตเตอรี่” 607063 รับทรัพย์รับตรุษจีน
News4 weeks ago

สาวเพชรบูรณ์ถูก “ลอตเตอรี่” 607063 รับทรัพย์รับตรุษจีน

ราคาทองคำ สมาคมผู้ค้าทองคำ
News4 weeks ago

สมาคมผู้ค้าทองคำ ราคาทองคำ 29 ม.ค. 2567

นักเรียนปทุมวัน
News4 weeks ago

นักเรียนเขียนถูกใน “โรงเรียนพัฒนาการ 26”

อากาศเย็นสบาย
News4 weeks ago

กรมอุตุนิยมวิทยา เผย “อากาศเย็นสบาย” ทั่วไทยในช่วงเช้า

ดูบอลสด บอร์นมัธ vs แมนเชสเตอร์ซิตี้
Sports News3 weeks ago

“แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” ประกาศปล่อยตัวนักเตะอีก 2 รายออกจากทีม

5 องค์กร “เชียงราย” คัดค้านร่างผังเมืองใหม่
Chiang Rai News4 weeks ago

5 องค์กร “เชียงราย” คัดค้านร่างผังเมืองใหม่

โพสต์ล่าสุด

รับแอป CTN News

CTN News App