Connect with us

Chiang Rai News

เพิ่มการลาดตระเวนหยุดโควิด -19 ข้ามแดนเข้าเชียงราย

Published

on

เพิ่มการลาดตระเวนหยุดโควิด -19 ข้ามแดนเข้าเชียงราย

เชียงราย – ตำรวจชายแดนและกองทัพเร่งออกลาดตระเวนในจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันไม่ให้คนข้ามพรมแดนติดโควิด -19

สถานการณ์การลักลอบข้ามพรมแดนด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ภายใต้การอำนวยการของ พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง นำโดย พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ได้เข้มงวดตามเนวชายแดน ตั้งแต่ชายแดน พื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่จัน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน เชียงของ และเวียงแก่น เพื่อป้องกันการหลบหนีเข้าเมือง และป้องกันผิดกฎหมาย

พันเอก สัมฤทธิ์ กล่าวว่า ทางหน่วยได้สั่งการให้กองร้อยหน่วยขึ้นตรง จัดกำลังพล ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตลอดแนวชายแดน โดยให้เพิ่มความถี่ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะบริเวณช่องทางธรรมชาติเขตติดต่อไทย-เมียนมา และไทย-สปป.ลาว ในทุกพื้นที่ตามแนวชายแดน ทั้งเวลากลางวัน และเวลากลางคืน เพื่อลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ เฝ้าตรวจตามเส้นทางธรรมชาติเป็นการป้องกัน สกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 สกัดกั้นการลักลอบ ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นภารกิจที่สำคัญของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ซึ่งเป็นป้องกันชายแดนมีผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว จำนวน 55 ครั้ง ผู้ต้องหา จำนวน 151 คน และผู้นำพา จำนวน 16 คน และมีการผลักดันบุคคลต่างด้าวกลับ จำนวน 23 ครั้ง ผู้ต้องหา 51 คน

Advertisement Enter ad code hereEnter ad code here

Interesting For You

ข่าวที่น่าสนใจข่าวที่น่าสนใจ
Advertisement Enter ad code hereEnter ad code here

Interesting For You

Copyright © 2021 CTN News - Chiangrai Times

Ads Block Detector Powered by codehelppro.com

ตรวจพบตัวบล็อกโฆษณา!!!

เราตรวจพบว่าคุณกำลังใช้ส่วนขยายเพื่อบล็อกโฆษณา โปรดสนับสนุนเราด้วยการปิดการใช้งานตัวบล็อกโฆษณาเหล่านี้

Disable Ad Block

Join Our Website

Powered by Live Score & Live Score App