Connect with us
รวบชาวไต้หวัน ส่งลิงก์ธนาคารปลอม หลอกเอาข้อมูล โอนเงินเหยื่อกว่า 20 คน เกลี้ยงบัญชี รวบชาวไต้หวัน ส่งลิงก์ธนาคารปลอม หลอกเอาข้อมูล โอนเงินเหยื่อกว่า 20 คน เกลี้ยงบัญชี

Northern Thailand

รวบชาวไต้หวัน ส่งลิงก์ธนาคารปลอม หลอกเอาข้อมูล โอนเงินเหยื่อกว่า 20 คน เกลี้ยงบัญชี

ตำรวจภูธรภาค 5 จับแก๊งชาวไต้หวัน สร้างระบบธนาคารปลอมส่งให้เหยื่อกรอกข้อมูล แล้วนำไปโอนเงิน มูลค่าความเสียหายกว่า 400,000 บาท นายยู เชา เหว่ย อายุ 36 ปี และนายเป่าฉาง แซ่หลู่ อายุ 23 ปี ผู้ต้องหาชาวไต้หวัน...