Connect with us
เชียงรายชวนเที่ยวชุมชน เหนือสุดแดนสยาม ชมผลิตภัณฑ์จากใยไหม เชียงรายชวนเที่ยวชุมชน เหนือสุดแดนสยาม ชมผลิตภัณฑ์จากใยไหม

Chiang Rai News

เชียงรายชวนเที่ยวชุมชน เหนือสุดแดนสยาม ชมผลิตภัณฑ์จากใยไหม

ที่ชุมชนบ้านปางห้า หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เหนือสุดแดนสยาม ซึ่งปัจจุบันหมู่บ้านปางห้าเป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งการเข้าไปศึกษาดูงานหรือการเข้าไปท่องเที่ยงแบบส่วนตัวและหมู่คณะ เนื่องจากบ้านปางห้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือเป็นแหล่งแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใยไหมและกระดาษสาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายและของภพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะที่ จินนาลักษณ์ กระดาษสาที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญ ซึ่งที่นี่จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนางรำตัวจิ๋วของนักเรียนบ้านปางห้า ด้วยการฟ้อนของชาวเหนือหรือชาวล้านนาอย่างอ่อนซ้อย และหายเหนื่อยแก้ร้อนกับร้านกาแฟสดที่มีหลากหลายรส รวมไปถึงน้ำชาเขียวและน้ำหวานชนิดต่างๆ ที่มีเลือกสรรรับประทานกันได้ หากมาที่นี่ก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตัวหม่อนไหม โดยเฉพาะการทำไหมทองคำสำหรับ...