Connect with us

Health

ตรวจสิทธิบัตรรัฐสวัสดิการ 2566 กุมภาพันธ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ได้ไหม?

Published

on

เช็ค! ประกาศผลการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมกราคม 2566

เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2566 ผู้ที่รัฐให้สิทธิบัตรสวัสดิการ ใช้สิทธิช้าไปไหม? มองเข้าไปในนี้ มีอะไรใหม่ใน เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 จะออกหลังจากประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน 3 ช่องทาง ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถตรวจสอบสถานะได้ โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ https://state allocation card.mof.go.th/ หรือ http://welfare.mof.go.th ว่า มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ บัตรสวัสดิการ 2566.

จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนเดือนที่โครงการลงทะเบียนปี 2565 อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ได้ก็ยังสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ผลลัพธ์ของโปรแกรมการลงทะเบียนปี 2022 คาดว่าจะเผยแพร่ภายในเดือนมกราคม 2023 และระยะเวลาการให้สิทธิ์มีกำหนดจะเริ่มในวันที่ 1 มีนาคมของปีเดียวกัน ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ผู้มีสิทธิ์รับสวัสดิการผ่านบัตรสมาร์ทการ์ดเท่านั้นจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนที่ธนาคารที่มีบัญชีอยู่ เพื่อรับสิทธิสวัสดิการต่อไปในปีต่อๆ ไป

หากมีผู้ที่ตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก สามารถอุทธรณ์การตรวจสอบสิทธิได้ โดยใช้ระยะเวลาตรวจสอบ 15 – 30 วัน และหากอุทธรณ์แล้วผ่าน จะยังคงได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการย้อนหลังด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

Related CTN News:

มีอะไรใหม่ใน เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566?

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด

ผลบอลสด