Connect with us

Chiang Rai News

ชาวเชียงรายกังวลคลัสเตอร์โควิด-19 ใหม่

Published

on

ชาวเชียงรายกังวลคลัสเตอร์โควิด-19 ใหม่

เชียงราย – เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

นายประจันต์ ปัตสกุล ผู้ว่าราชการเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายวรวิทย์ ไชยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการ และหัวหน้าคณะทำงานติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดเชียงรายอย่างเข้มข้น โดยมี ศาสตราจารย์ แม่จันออกหนังสือเร่งด่วนสั่งปิดหมู่บ้าน โดยห้ามเข้าออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. เป็นต้นไป เพื่อป้องกันและหยุดการแพร่ระบาด หลังพบว่ามีชาวบ้านติดเชื้อโควิด เจ้าหน้าที่ได้ทำการทดสอบไวรัสในกลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันแล้ว

ล่าสุดจากการตรวจกลุ่มเสี่ยงจำนวน 160 คน พบผู้ติดเชื้อรวมกันทั้งหมดแล้วจำนวน 64 คน หลังจากเมื่อที่ 4 ส.ค.พบผู้ติดเชื้อรายแรก และตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง 40 คน พบผู้ติดเชื้อ 7 คน และวันที่ 5 ส.ค.ตรวจกลุ่มเสี่ยง 98 คน พบผู้ติดเชื้อ 31 คน โดยพบว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำหมู่บ้านที่ทำหน้าที่เฝ้าทางเข้าออก ติดเชื้อ 2 คน รวมทั้งหมด 104 คน สำหรับประชากรในหมู่บ้านมีทั้งหมดจำนวน 659 คน และพบเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงรวม 298 คน

Advertisement

สำหรับคลัสเตอร์นี้เริ่มต้นจากการที่มีกลุ่มชาวบ้านที่ออกไปรับจ้างดำนาแบบจ้างเหมา ทำให้เดินทางใกล้ชิดในรถยนต์คันเดียวกัน รับประทานอาหารร่วมกันจนทำให้มีการติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ดังกล่าว

ส่วนสถานการณ์ทั้ง จ.เชียงราย พบว่านอกจากจะมีคลัสเตอร์ใหญ่ที่หมู่บ้านรุ่งเจริญ​ ยังมีคลัสเตอร์ อ.เวียงแก่น ที่มีหญิงตั้งครรภ์อายุ 31 ปีพบเชื้อเป็นรายแรกเมื่อช่วงต้นเดือน ส.ค.และปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อรวมทั้งผู้ที่ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัดรวมกันกว่า 41 รายแล้ว