Connect with us

Chiang Rai News

“ธรรมนัส” เร่งเคลียร์ข้อพิพาทที่เชียงราย ในยุคนี้

Published

on

“ธรรมนัส” เร่งเคลียร์ข้อพิพาทที่เชียงราย ในยุคนี้

เชียงราย-ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งแก้ปัญหาชาวบ้านเชียงราย ร้องโวยเหตุไร้ที่ดินรุกล้ำพื้นที่ปฏิรูปอย่างผิดกฎหมาย บอก ป.ก.4-01 ในยุครัฐบาลนี้ ดอน อย่าให้ดินแห้ง แต่ลากถนนและน้ำ สร้างอาชีพให้อยู่ได้โดยไม่มีปัญหา

นายธรรมนัส กล่าวว่า ได้ไปพบประชาชนที่มีปัญหาเรื่องที่ดินและที่อยู่อาศัย เพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหา ส่วนที่ดินแปลงนี้หมายเลข 146 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายได้เรียกคืนจากการครอบครองโดยมิชอบ เพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร 237 ราย ตามนโยบายของรัฐบาล ต่อมากลุ่มชาติพันธุ์แสวงประโยชน์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเชียงรายและขอเลื่อนโครงการออกไป ผลประโยชน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ สปสช. จะอนุญาตให้ 92 กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีชื่อแสดงสิทธิของตน ให้เจ้าของเดิมพิจารณาการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย คสช. ตามปกติและเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความสบายใจแก่เกษตรกรทุกกลุ่ม

นายธรรมนัส กล่าวต่อว่าคดีกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทอยู่ในศาลปกครองสูงสุด หากศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าถูกต้องต้องดำเนินการตามคำพิพากษาเพื่อส่งมอบที่ดินให้ชาวบ้านที่ฟ้องจัดสรรที่ดินให้ถูกกฎหมาย

“สก ก. ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร 4-10 ครั้ง จัดการไม่ให้ที่ดินแห้งแก่เกษตรกรโดยไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ แต่จะมีสาธารณูปโภค ถนน น้ำ ไฟฟ้า ตลอดจนกรมประมงส่งเสริมอาชีพอื่นเพื่อสร้างรายได้ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินเร่งแก้ไขชาวบ้านที่ร้องเรียนเรื่องไร้ที่ดินภายในเดือนกันยายน

Advertisement Enter ad code hereEnter ad code here

Interesting For You

ข่าวที่น่าสนใจข่าวที่น่าสนใจ
Advertisement Enter ad code hereEnter ad code here

Interesting For You

Copyright © 2021 CTN News - Chiangrai Times

Ads Block Detector Powered by codehelppro.com

ตรวจพบตัวบล็อกโฆษณา!!!

เราตรวจพบว่าคุณกำลังใช้ส่วนขยายเพื่อบล็อกโฆษณา โปรดสนับสนุนเราด้วยการปิดการใช้งานตัวบล็อกโฆษณาเหล่านี้

Disable Ad Block

Join Our Website

Powered by Live Score & Live Score App