Connect with us

Chiang Rai News

รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วย อบจ.เชียงราย เปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2

Published

on

รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วย อบจ.เชียงราย เปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2

รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วย อบจ.เชียงราย เปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 รับมอบภารกิจในการบริหารจัดการพัฒนาครบวงจรอย่างเป็นทางการ

พันเอก สิงหนาท โลสุยะ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมพิธีเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน, มี นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนบริษัทเดินรถผู้ประกอบการในสถานีขนส่งผู้โดยสารเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจการบริหารจัดการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 อย่างครบวงจร โดยพลังขับเคลื่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งเดิมสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งนี้ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และภายหลังได้มีการร่วมทำบันทึกข้อตกลงการส่งมอบให้กับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะได้พัฒนารักษามาตรฐานเพื่อให้ประชาชนและผู้ที่ใช้บริการทุกระดับ ได้รับความสะดวก สบาย ความพึงพอใจ รวมทั้งความปลอดภัยในการเดินทางสูงสุด ด้วยการเสริมสร้างและสนับสนุนความมั่นคงในด้านการคมนาคมขนส่งทางบก เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนของประเทศ และเพิ่มศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออก ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งทางบกของประเทศต่อไป – อ่านต่อไป

Advertisement Enter ad code hereEnter ad code here

Interesting For You

ข่าวที่น่าสนใจข่าวที่น่าสนใจ
Advertisement Enter ad code hereEnter ad code here

Interesting For You

Copyright © 2021 CTN News - Chiangrai Times

Ads Block Detector Powered by codehelppro.com

ตรวจพบตัวบล็อกโฆษณา!!!

เราตรวจพบว่าคุณกำลังใช้ส่วนขยายเพื่อบล็อกโฆษณา โปรดสนับสนุนเราด้วยการปิดการใช้งานตัวบล็อกโฆษณาเหล่านี้

Disable Ad Block

Join Our Website

Powered by Live Score & Live Score App