Connect with us
นายก ฯประยุทธ์รอดเสียงมั่นใจครั้งที่ 4
Politics3 weeks ago

นายก ฯประยุทธ์รอดเสียงมั่นใจครั้งที่ 4

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรีของไทย รอดชีวิตจากการลงคะแนนไม่ไว้วางใจในรัฐสภา ซึ่งเขาต้องเผชิญเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งทั่วไปภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี ซึ่งเขาคาดว่าจะชนะ อดีตผู้บัญชาการทหารบกวัย 68 ปีรายนี้ถูกย่างไฟต่อหน้าผู้ดูสดทางโทรทัศน์เป็นเวลาสี่วัน และเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เขาสามารถได้รับคะแนนเสียงมากพอที่จะรับประกันตำแหน่ง นายก รัฐมนตรีเมื่อดำรงตำแหน่งในเดือนมีนาคม ประยุทธ์และรัฐบาลของเขาถูกกล่าวหาว่าทุจริตและบริหารเศรษฐกิจอย่างผิดพลาด และฝ่ายค้านต้องการคะแนนเสียงมากกว่า 239 จาก 477 เสียงในรัฐสภาเพื่อถอดถอน...