Connect with us
ภาคเหนือ เตือนฝนตกหนักกว่า 3 วัน
News4 months ago

ภาคเหนือ เตือนฝนตกหนักกว่า 3 วัน

ภาคเหนือ – เขื่อนขนาดใหญ่เริ่มเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำก่อนพายุโซนร้อนมู่หลาน ส่งผลให้มีฝนตกหนักในภาคเหนือของประเทศไทยตั้งแต่วันนี้จนถึงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นในภาคเหนือของประเทศไทย เขื่อนในภาคกลางของประเทศไทยจึงปล่อยน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า พายุจะทำให้มีฝนตกหนักถึง 25 จังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศไทยจนถึงวันเสาร์ ชาวลพบุรีที่อาศัยอยู่ปลายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้รับคำเตือนว่าคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันในวันนี้ เนื่องจากอัตราการระบายน้ำของเขื่อนจะเพิ่มขึ้นจาก 80 เป็น 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นอกจากนี้...