Connect with us

Health

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: วิธีการมีคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

Published

on

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: วิธีการมีคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ในบางช่วงของชีวิต เราอาจพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นโครงการหนึ่งที่สามารถช่วยได้ บทความนี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

วิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คุณต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดจึงจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อกำหนดเหล่านี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรัฐที่คุณอาศัยอยู่ แต่โดยทั่วไปแล้ว คุณต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาหรือเป็นผู้อพยพตามกฎหมาย คุณต้องมีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้เลย

หากต้องการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คุณต้องไปที่สำนักงานกรมบริการสังคม (DSS) ในพื้นที่ของคุณ คุณจะต้องแสดงหลักฐานแสดงรายได้ เช่น ต้นขั้วการจ่ายเงินหรือการคืนภาษี ตลอดจนหลักฐานยืนยันตัวตนและถิ่นที่อยู่ DSS จะตรวจสอบใบสมัครของคุณและพิจารณาคุณสมบัติของคุณสำหรับโปรแกรม

สิทธิประโยชน์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สิทธิประโยชน์หลายประการแก่ผู้มีสิทธิและครอบครัว ผลประโยชน์เหล่านี้สามารถช่วยในเรื่องความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย และการรักษาพยาบาล

ความช่วยเหลือด้านอาหาร

สิทธิประโยชน์หลักประการหนึ่งของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ การช่วยเหลือด้านอาหาร โปรแกรมนี้เรียกอีกอย่างว่าโปรแกรมเสริมความช่วยเหลือด้านโภชนาการ (SNAP) ให้บุคคลและครอบครัวที่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างรายเดือนในการซื้ออาหาร จำนวนเงินค่าจ้างจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนคนในครัวเรือนและรายได้ของพวกเขา

ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีสิทธิและครอบครัว โปรแกรมนี้ หมวดที่ 8 ให้ความช่วยเหลือด้านค่าเช่าแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย โปรแกรมจะจ่ายค่าเช่าส่วนหนึ่งให้กับเจ้าของบ้านโดยตรง และครอบครัวจะจ่ายส่วนที่เหลือ

ดูแลรักษาทางการแพทย์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้มีสิทธิและครอบครัว โปรแกรมนี้เรียกอีกอย่างว่า Medicaid ให้การประกันสุขภาพแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย Medicaid ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลส่วนใหญ่ รวมถึงการไปพบแพทย์ การพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์

ความช่วยเหลือด้านการดูแลเด็ก

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังให้ความช่วยเหลือด้านการดูแลบุตรแก่ผู้มีสิทธิและครอบครัว โปรแกรมนี้ช่วยให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กในขณะที่พวกเขาทำงานหรือไปโรงเรียน โปรแกรมจะจ่ายส่วนหนึ่งของค่าดูแลเด็กให้กับผู้ให้บริการโดยตรง และครอบครัวจะจ่ายส่วนที่เหลือ

บทสรุป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นโครงการที่สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลและครอบครัวที่มีสิทธิ คุณต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดบางประการ เช่น มีรายได้น้อยหรือไม่มีเลย โปรแกรมนี้มอบสิทธิประโยชน์หลายประการ ได้แก่ ความช่วยเหลือด้านอาหาร ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล และความช่วยเหลือด้านการดูแลเด็ก

หากคุณประสบปัญหาทางการเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจช่วยคุณได้ ติดต่อสำนักงาน DSS ในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมและสมัคร

Related CTN News:

VPN – ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับความปลอดภัยออนไลน์และความเป็นส่วนตัว

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด