Connect with us

Chiang Rai News

เชียงราย ผวา คลัสเตอร์ปอเนาะปัตตานี โผล่แม่สาย เพิ่ม 19 ราย

Published

on

เชียงราย ผวา คลัสเตอร์ปอเนาะปัตตานี โผล่แม่สาย เพิ่ม 19 ราย

เชียงราย – สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อ.แม่สายมอบหมายให้ นายปวเรศ ปัญญายงค์ ปลัดอำเภอแม่สาย สำรวจประชากรที่อยู่อาศัยใน มูลนิธิเมตาธรรม แม่สาย เลขที่ 600 ม.2 บ้านเหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

โดยพบผู้อาศัยทั้งหมด 73 ราย เพิ่มขึ้นจากการสำรวจ อีก 18 ราย โดย ศปก.อ.แม่สาย ได้กำชับห้ามไม่ให้มีการเดินทางเข้าออกนอกพื้นที่ควบคุม เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 13-29 มิ.ย.มีผู้เดินทางมาจาก 10 จังหวัดควบคุมสูงสุด และเข้มงวดรวมจำนวน 776 คน โดยมาจากกรุงเทพฯ มากที่สุดจำนวน 631 คน

โดย คลัสเตอร์ใหม่พบในพื้นที่ อ.แม่สาย เป็นผู้ที่เดินทางมาจาก จ.ปัตตานี ไปยังศาสนสถานพื้นที่ อ.แม่สาย โดยเดินทางโดยรถตู้ที่มี ครู พี่เลี้ยง และนักเรียน รวมกันประมาณ 50 คน ต่อมาพบป่วยภายจากคลัสเตอร์ที่มาาจากโรงเรียนปอเนาะปัตตานี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 3 ราย เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจคัดกรองบุคคลทั้งหมดปรากฎว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 16 ราย รวมผู้ป่วยขั้นต้นจำนวน 19 ราย และอยู่ระหว่างสรุปผลอีกจำนวนหนึ่ง

โดยผู้ป่วยทั้งหมดไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ปัจจุบันถูกแยกตัวและพาไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมืองเชียงราย แล้ว โดย ศปก.อ.แม่สาย เร่งสำรวจประชากรภายในมูลนิธิฯ และจัดเจ้าหน้าที่ทำการควบคุมพื้นที่ดังกล่าวโดยสายพันธ์ที่พบเชื้อในคลัสเตอร์นี้เป็นสายพันธุ์อังกฤษ ไม่ใช่สายพันธุ์เบต้าจากทวีปแอฟริกาแต่อย่างใด

นายประสงค์ เปิดเผยว่า เกี่ยวกับคสัสเตอร์ดังกล่าว หลังจากที่ทราบว่ามีการเดินทางกลับมาของนักเรียน จากพื้นที่จังหวัดปัตตานี จึงได้เข้าไปตรวจสอบและควบคุมโรค โดยได้พบผู้ติดเชื้อ จึงไดัทำการปิดสถานที่ดังกล่าวไม่ให้มีการเข้า – ออก และทำความเข้าใจกับผู้บริหารของมูลนิธิแล้ว

เชียงราย ผวา คลัสเตอร์ปอเนาะปัตตานี โผล่แม่สาย เพิ่ม 19 ราย

อย่างไรก็ตามมูลนิธิดังกล่าวมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำ ของศาสนา ไม่มีการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก และหลังจากที่นักเรียนเดินทางกลับมาจาก จ.ปัตตานี ก็ได้มีการกัดตัวอยู่ภายในทั้งหมด ไม่ได้ออกไปพบปะกับประชนในชุมชนอย่างใด ส่วนผู้ที่ติดเชื้อ ก็ได้ส่งไปรับษาตามมาตราการของทางจังหวัดเชียงรายแล้ว

สำหรับสถานการณ์โดยรวมในจังหวัดเชียงราย พบว่า ยอดผู้ป่วยเพิ่มในจังหวัดเชียงราย ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 เวลา 12.00 น. พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จำนวน 28 คน แยกเป็น อ.แม่สาย 16 คน อ.เทิง 4 คน อ.เชียงแสน 6 คน อ.เวียงชัย 1 คน อ.ขุนตาล 1 คน เสียชีวิต 1 คน ทำให้ยอดสะสมของผู้ป่วยในจังหวัดเชียงราย มีจำนวน 981 ราย

รักษาหายแล้ว 714 ราย เสียชีวิตสะสม 13 ราย อยู่ระหว่างการรักษาจำนวน 254 ราย แยกเป็นที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 86 ราย รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 93 ราย รพ.ชุมชน 65 ราย รพ.เอกชน 10 ราย

 

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด

ผลบอลสด