Connect with us

region,ข่าวไทย, เชียงรายนิวส์,

การบรรเทาหนี้ พักสมองจากหนี้ผ่านแอพ MyMo วันนี้

Published

on

การบรรเทาหนี้ พักสมองจากหนี้ผ่านแอพ MyMo วันนี้

พักหนี้ออมสิน พร้อมเลือกแผนชำระหนี้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้แล้ววันนี้ เช็คเงื่อนไขรายละเอียดการเข้าร่วมมาตรการมีอะไรบ้าง ใครได้รับสิทธิ และขั้นตอนการเลือกแผนพักชำระหนี้มีกี่แบบ ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ธนาคารออมสินได้ออก”มาตรการพักชำระหนี้” ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นลูกหนี้รายย่อยจำนวนกว่า 750,000 ราย ได้พักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย มีผลให้ลูกหนี้ไม่ต้องจ่ายงวด นานสุด 6 เดือน (งวดเดือน ก.ค. – ธ.ค. 64) ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของ COVID-19

ล่าสุดวันนี้ ธนาคารออมสินได้แจ้งว่าลูกค้าสามารถเลือกปรับแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย ผ่าน MyMo ได้แล้วตั้งแต่วันนี้  ซึ่ง”ฐานเศรษฐกิจ“ได้รวบรวมรายละเอียด เงื่อนไขการเข้าร่วม และขั้นตอนต่างๆมานำเสนอดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการ

 • ลูกค้าสินเชื่อรายย่อย วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ยกเว้น ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

วิธีการเข้าร่วมมาตรการ
1. รอการเปิดสิทธิ์ที่ MyMo Application (ลูกค้าสินเชื่อบุคคลรายย่อยที่อยู่ในเกณฑ์เท่านั้นที่จะเห็นเมนูพักชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย)
2. ลูกค้ากดรับสิทธิ์ที่ MyMo Application เท่านั้น

ธนาคารทยอยเปิดสิทธิ์

 •  เฟสแรก : เริ่มวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
 •  เฟสสอง : สิงหาคม 2564

สินเชื่อที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย

 • สินเชื่อบุคคลรายย่อยวงเงินไม่เกิน 2 แสนบาททุกประเภท ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ไม่รวมสินเชื่อตามนโยบายของรัฐ สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ สินเชื่อเคหะ สินเชื่อ SME รายใหญ่
 • ไม่นับรวมลูกหนี้ที่เป็นกลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ลูกค้าต้องไม่เป็นลูกหนี้ในกลุ่มหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL (Non-performing Loan) คือ สินเชื่อค้างชำระมากกว่า 3 เดือนติดต่อกัน

หมายเหตุ

– ลูกค้าสินเชื่อบุคคลรายย่อยที่อยู่ในเกณฑ์เท่านั้นที่จะเห็นเมนูพักชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย
– หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ธนาคารออมสินแจ้งว่าลูกค้าจะต้องอัพเดทแอป MyMoให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนทำรายการ

สำหรับลูกค้าไม่เคยเปิดใช้งาน MyMo Application ให้ติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา เพื่อเปิดใช้บริการ หรือติดต่อ MyMo Call Center 1143 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทีนี่

พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo

สำหรับขั้นตอนการเข้าเมนูเลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อยผ่านแอป MyMo มีดังนี้
-เข้าสู่เมนู”เลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย”วิธีที่ 1
1.เข้าสู่ระบบ MyMo  กดเลือกแถบ “ปรับแผนการชำระหนี้”
2.เลือก”ปรับแผนการชำระหนี้”

เลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย"วิธีที่ 1

เลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย”วิธีที่ 1

-เข้าสู่เมนู”เลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย”วิธีที่ 2
1.เข้าสู่ระบบ MyMo เลือก “เมนูอื่นๆ”
2.เลือกเมนู “แผนการชำระหนี้”

เลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย"วิธีที่ 2 เลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย”วิธีที่ 2

เมื่อเลือกแผนการชำระหนี้ได้แล้ว มีกระบวนการดังต่อไปนี้

1.เลือกบัญชีที่ต้องการปรับแผน

พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo

2.กด “>”เพื่อเลื่อนดูแผนอื่นๆ จากนั้นกด “เลือกแผนนี้” บนแผนที่ต้องการ

พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo 3.กด “<” เพื่อเลื่อนกลับ

พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo

4.เลือกเหตุผลจากการได้รับผลกระทบทางตรงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากนั้นกดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองต่อธนาคารฯ”จากนั้นกด “ถัดไป”

พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo

พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo

5.กด “รายละเอียด”เพื่อดูรายละเอียดเงินงวด จากนั้น กด “ยืนยันเลือกแผนนี้”

พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo

6.รายละเอียดเงินงวดของแผนที่เลือก กด”<” เพื่อย้อนกลับ

พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo

7.เลื่อนอ่านข้อตกลง กดเครื่องหมายถูก จากนั้นกด “ยอมรับ”

พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo

8.ระบุรหัสผ่าน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนชำระหนี้ จากนั้นกด “ถัดไป”

พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo

9.กด”ถัดไป”เพื่ออขอรับรหัส OTP

พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo

10.กรอกรหัส OTP ภายในเวลาที่กำหนด จากนั้น กด “ถัดไป”

พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo

ส่วนการตรวจสอบแผนการชำระหนี้และขอรับสัญญาการเลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้าผ่านแอป MyMo มีขั้นตอนดังนี้

1.แจ้งสถานะ”ส่งคำร้องเข้ามาตรการสำเร็จ” กด “อ่านสัญญามาตรการผ่อนปรน”จากนั้นกด”เสร็จสิ้น”

ตรวจสอบแผนการชำระหนี้และขอรับสัญญา ตรวจสอบแผนการชำระหนี้และขอรับสัญญา

2.กด”ขอรับสัญญาผ่านทางอีเมล”เพื่อขอรับ E-contract ทาง E-mail

ตรวจสอบแผนการชำระหนี้และขอรับสัญญา ตรวจสอบแผนการชำระหนี้และขอรับสัญญา

3.กด “ยืนยัน”เพื่อขอรับสัญญาทางE-mail

พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo ได้แล้ววันนี้ พักหนี้ออมสิน เลือกแผนชำระหนี้ผ่าน MyMo ได้แล้ววันนี้

 • “ออมสิน”พักชำระหนี้รายย่อย 6 เดือน เช็กเลย! เงื่อนไขลูกค้าที่มีสิทธิ
 • พักหนี้ออมสิน ไขข้อสงสัยคำถามที่มักพบบ่อย 12 ข้อเช็คที่นี่
 • สรุปธนาคารออมสินพักชำระหนี้ ออกมาตรการเยียวยาโควิดตรวจสอบได้ที่นี่
 • สินเชื่ออิ่มใจ กู้ผ่านแอป MyMo ออมสิน ผู้ประกอบการร้านอาหารเช็คด่วนที่นี่
 • ออมสินพักหนี้ผ่านแอป MyMo เช็คด่วนขั้นตอนและวิธีเปิดใช้งานด้วยบัตรเดบิต
Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด

จิตอาสาที่ซอยด็อก

สมาคมผู้ค้าทองคำ: ราคาทองคำ 21/11/2566 (-3.32) ดอลลาร์
Finance10 hours ago

สมาคมผู้ค้าทองคำ ราคาทองคำ 30 พ.ย. 66 เพิ่มขึ้น 250 บาท

ครอบครัวรวมตัวกับตัวประกันชาวไทย 17 คนที่ได้รับอิสรภาพจากกลุ่มฮามาสที่สนามบินกรุงเทพฯ
News17 hours ago

ครอบครัวรวมตัวกับตัวประกันชาวไทย 17 คนที่ได้รับอิสรภาพจากกลุ่มฮามาสที่สนามบินกรุงเทพฯ

ชาวอินเดียถูกจับที่จังหวัดอ่างทอง ฐานกู้ยืมเงินบาทผิดกฎหมาย
News17 hours ago

ชาวอินเดียถูกจับที่จังหวัดอ่างทอง ฐานกู้ยืมเงินบาทผิดกฎหมาย

กระทรวงพลังงานเผยอัตราค่าไฟ 4.68 บาทเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น
News17 hours ago

อัตราค่าไฟไทย 4.68 บาทเป็นเพียงข้อเสนอแนะ กระทรวงพลังงานระบุ

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ แอลเอเอสเค ลินซ์ ฟุตบอลยูโรป้าลีก พร้อมช่องถ่ายทอดสด
Football18 hours ago

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ แอลเอเอสเค ลินซ์ ฟุตบอลยูโรป้าลีก พร้อมช่องถ่ายทอดสด

หวยฮานอย วันนี้ ออกอะไร ผลหวยฮานอยวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2566
Hanoi Lottery20 hours ago

หวยฮานอย วันนี้ ออกอะไร ผลหวยฮานอยวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2566

กวาง จิราพันธ์
Entertainment1 day ago

“กวาง จิราพันธ์” โพสต์ภาพและคลิปการเต้นรำของเธอที่เชียงราย

สมาคมผู้ค้าทองคำ "ราคาทองคำ"
Finance1 day ago

ราคาทองคำสมาคมผู้ค้าทองคำ (29 พ.ย.) เมื่อตลาดเปิด ราคาพุ่งขึ้น 200 บาท

ดูบอลสด กาลาตาซาราย พบ แมนยู ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก พร้อมช่องถ่ายทอดสด
Football2 days ago

ดูบอลสด กาลาตาซาราย พบ แมนยู ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก พร้อมช่องถ่ายทอดสด

ดูบอลสด เบนฟิก้า พบ อินเตอร์ ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก พร้อมช่องถ่ายทอดสด
Football2 days ago

ดูบอลสด เบนฟิก้า พบ อินเตอร์ ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก พร้อมช่องถ่ายทอดสด

หนุ่มเชียงรายเจ้าของบัญชีม้า โดนจับ ข้อหาทำให้พ่อเครียด ฆ่า 3 ศพในครอบครัว
Chiang Rai News3 weeks ago

หนุ่มเชียงรายเจ้าของบัญชีม้า โดนจับ ข้อหาทำให้พ่อเครียด ฆ่า 3 ศพในครอบครัว

หญิงพิการไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต จ.ปทุมธานี
News3 weeks ago

หญิงพิการ 36 ราย ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตที่จังหวัดปทุมธานี

สุดแสนจะทรมาน “ท้าวทองกีบม้า” ร้องไห้ใจแทบขาด เมื่อรู้ว่าลูกชายตาย
Entertainment3 weeks ago

สุดแสนจะทรมาน “ท้าวทองกีบม้า” ร้องไห้ใจแทบขาด เมื่อรู้ว่าลูกชายตาย

ศรีสะเกษ - คุมทำแผน มือมีดโหด แทงผิดตัว ดับหนุ่ม 17 ชาวบ้านรุมประชาทัณฑ์
Crime News3 weeks ago

ศรีสะเกษ: คุมทำแผน มือมีดโหด แทงผิดตัว ดับหนุ่ม 17 ชาวบ้านรุมประชาทัณฑ์

จับช่างทอง ฉ้อโกงขายทองปลอม
Crime News3 weeks ago

จับช่างทอง ฉ้อโกงขายทองปลอม อาชญากรรมในร้าน 7-8 แห่ง

สาวเชียงราย วัย 27 ปี ผวาแฟนเก่า จองเวรจนต้องออกจากงาน ล่าสุดไล่ทุบหัวปางตาย
Chiang Rai News3 weeks ago

สาวเชียงราย วัย 27 ปี ผวาแฟนเก่า จองเวรจนต้องออกจากงาน ล่าสุดไล่ทุบหัวปางตาย

สถานบันเทิงขยายเวลาถึงตี 4 ตำรวจพร้อมที่จะดำเนินการ
Entertainment3 weeks ago

สถานบันเทิงขยายเวลาถึงตี 4 ตำรวจพร้อมที่จะดำเนินการ

ยังพิสูจน์ไม่ได้!? พระผู้ใหญ่เชียงรายวิดีโอคอลสไลด์หนอนสำเร็จความใคร่กับคู่หู
Chiang Rai News3 weeks ago

ยังพิสูจน์ไม่ได้!? พระผู้ใหญ่เชียงรายวิดีโอคอลสไลด์หนอนสำเร็จความใคร่กับคู่หู

วันธนกฤต ขับรถเก๋งเสียหลักชนท้ายรถเก็บขยะ มันเสียหายยับเยิน มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย
News3 weeks ago

วันธนกฤต ขับรถเก๋งเสียหลักชนท้ายรถเก็บขยะ มันเสียหายยับเยิน มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย

สมาคมผู้ค้าทองคำ: ราคาทองคำทะลุ 2,000 ดอลลาร์แล้ว
News3 weeks ago

ราคาทองคำ 8 พ.ย.66 เปิดตลาดร่วงลงต่อเนื่อง

โพสต์ล่าสุด

รับแอป CTN News

CTN News App