Connect with us

Chiang Rai News

จังหวัดเชียงราย คัดกรองคนเดินทางมาจาก 13 จังหวัด

Published

on

จังหวัดเชียงราย คัดกรองคนเดินทางมาจาก 13 จังหวัด

จังหวัดเชียงรายคุมเข้ม ผู้ที่เดินทางมาจาก 13 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องเข้ารับการกักตัวสังเกตอาการตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งบำรุงขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่จุดตรวจด่านปูแกง ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ด่านปูแกง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดพะเยา โดยเป็นด่านแรกในการคัดกรองโควิด-19 ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ๆ และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม ตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดเชียงราย โดยมี เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ อส. อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปพร. ร่วมบูรณาการประจำจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยผู้ที่มาจากจังหวัดอื่น ๆ เจ้าหน้าที่จะได้ทำแจก QR Code เพื่อสแกนลงทะเบียนในระบบ “สวัสดีเชียงราย” พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน

จังหวัดเชียงราย คัดกรองคนเดินทางมาจาก 13 จังหวัด

สำหรับกรณีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ตามคำสั่งที่ 56/2564 จังหวัดเชียงราย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ตาก ชลบุรี และจังหวัดระยอง หากมีผลตรวจ Covid เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง หรือได้รับการฉีดวัคซีน sinovac ครบ 2 เข็ม หรือ astrazeneca ครบ 1 เข็ม อย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถเข้าจังหวัดได้ โดยจะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

สำหรับผู้ที่ไม่มีผลตรวจ Covid หรือไม่ได้รับการฉีดวัคซีน กรณีที่มีภูมิลำเนาจังหวัดอื่น เจ้าหน้าที่จะออกคำสั่งให้กักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ หรือ LQ และกรณีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่จะออกคำสั่งกักตัว ณ ที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย และให้ไปรายงานตัวต่อผู้นำชุมชน หรือ อสม.ในพื้นที่ สำหรับกรณีรถขนส่งสินค้า เจ้าหน้าที่จะออกคำสั่งกักตัว ในสถานที่ที่ผู้ประกอบการจัดให้ 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย

โดยผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบนโยบาย ด้วยการเน้นย้ำ กำชับแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดเชียงราย ในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด ตลอดจนให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานที่ประจำจุดอยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงอีกด้วย

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด

ผลบอลสด