29.2 C
Bangkok

ข่าวกัญชา: ไทยเปิดร้านความรู้กัญชาครบวงจร

ต้องอ่าน

ข่าวกัญชา – กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยได้เปิดศูนย์บริการกัญชาแบบครบวงจรเพื่อให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการปลูกพืชวัชพืช กัญชง และกระท่อม

โดยมีนายมนัสยา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี เธอกล่าวว่ากรมวิชาการเกษตรได้ทำการวิจัยอย่างกว้างขวางเพื่อควบคุมพืชกัญชา ป่าน และกระท่อมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์

นักวิจัยจะสร้างสายพันธุ์พืชเสพติดคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ พวกเขาจะปรับปรุงเทคโนโลยีและคัดเลือกพืชเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมพืชเหล่านี้เป็นพืชเศรษฐกิจและเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์

ภายใต้กฎหมาย กรมวิชาการเกษตรต้องควบคุมการใช้กัญชา ป่าน และกระท่อม ตลอดจนการนำเข้าและส่งออกพืชเหล่านี้

ข่าวกัญชา – จำหน่ายพืชกัญชา

มนัสยากล่าวว่าเนื่องจากพืชเหล่านี้ถูกเพิกถอนจากยาเสพติด จึงเป็นที่สนใจของสาธารณชน หลายคนยังไม่ทราบถึงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้า การส่งออก และการขึ้นทะเบียน

มนัสยา เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้เปิดศูนย์แบบครบวงจรที่วิทยาเขตบางเขน ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อให้ข้อมูลและให้คำปรึกษา

นอกจากนี้จะมีการแจกจ่ายพืชกัญชาและกัญชา จะมี QR Code แนบมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์และวิธีการดูแล

ตามที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายรพีพัฒน์ จันดาราศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ศูนย์นี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพืช

นายรพีภัทร์ กล่าวว่า สายด่วน 1174 ของศูนย์ฯ เปิดให้สอบถามข้อมูลแล้ว

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง แผนกได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และเพื่อการวิจัย ซึ่งจะมีความสำคัญต่อความพยายามของกระทรวงในการส่งเสริมกัญชาในบ้าน

รัฐบาลจะแจกพืชกัญชาจำนวนหนึ่งล้านต้น สองต้นต่อครัวเรือนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

กัญชาแจกได้รับการพัฒนาร่วมกันโดยกรมวิชาการเกษตร กรมการแพทย์ และมูลนิธิเกษตรอินทรีย์-ป่าไม้

- Advertisement -

บทความเพิ่มเติม

- Advertisement -

บทความล่าสุด