Connect with us

News

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำแห่งแรกของไทยเริ่มดำเนินการ

Published

on

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เริ่มผลิตไฟฟ้าจากโครงการลูกผสมพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำบนเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในโลก และใช้แผงโซลาร์เซลล์กระจกสองชั้น ซึ่งทนทานต่อความชื้น ติดตั้งบนทุ่นโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่ลอยอยู่บนพื้นที่ 72 เฮกตาร์ของเขื่อน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสะอาด 45 เมกะวัตต์

ตามข้อมูลของ กฟผ. โครงการแบ่งออกเป็น 5 โซน ซึ่งรวมกันใช้พื้นที่เพียง 1% ของผิวเขื่อน วัสดุทั้งหมดที่ใช้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กฟผ. อ้างว่าแผงผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากกว่าแผงโซลาร์เซลล์บนบก 10-15% และยังช่วยลดการระเหยของน้ำในเขื่อน

กฟผ. ได้รวมอยู่ในแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีอายุ 19 ปี ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป กฟผ. มีแผนจะเปิดตัวโครงการที่คล้ายคลึงกัน 15 โครงการในอ่างเก็บน้ำ 9 แห่งจากทั้งหมด 9 แห่งของประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตรวม 2,725 เมกะวัตต์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย

แต่ละโครงการสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 47,000 ตันต่อปี

#โรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตยลอยนำแหงแรกของไทยเรมดำเนนการ

Home Page

Click for More Latest News

Source link

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Enter ad code hereEnter ad code here

Interesting For You

ข่าวที่น่าสนใจข่าวที่น่าสนใจ
Advertisement Enter ad code hereEnter ad code here

Interesting For You

Ads Block Detector Powered by codehelppro.com

ตรวจพบตัวบล็อกโฆษณา!!!

เราตรวจพบว่าคุณกำลังใช้ส่วนขยายเพื่อบล็อกโฆษณา โปรดสนับสนุนเราด้วยการปิดการใช้งานตัวบล็อกโฆษณาเหล่านี้

Disable Ad Block

Join Our Website

Powered by Live Score & Live Score App