Connect with us

News

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำแห่งแรกของไทยเริ่มดำเนินการ

Published

on

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เริ่มผลิตไฟฟ้าจากโครงการลูกผสมพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำบนเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในโลก และใช้แผงโซลาร์เซลล์กระจกสองชั้น ซึ่งทนทานต่อความชื้น ติดตั้งบนทุ่นโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่ลอยอยู่บนพื้นที่ 72 เฮกตาร์ของเขื่อน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสะอาด 45 เมกะวัตต์

ตามข้อมูลของ กฟผ. โครงการแบ่งออกเป็น 5 โซน ซึ่งรวมกันใช้พื้นที่เพียง 1% ของผิวเขื่อน วัสดุทั้งหมดที่ใช้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กฟผ. อ้างว่าแผงผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากกว่าแผงโซลาร์เซลล์บนบก 10-15% และยังช่วยลดการระเหยของน้ำในเขื่อน

กฟผ. ได้รวมอยู่ในแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีอายุ 19 ปี ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป กฟผ. มีแผนจะเปิดตัวโครงการที่คล้ายคลึงกัน 15 โครงการในอ่างเก็บน้ำ 9 แห่งจากทั้งหมด 9 แห่งของประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตรวม 2,725 เมกะวัตต์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย

แต่ละโครงการสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 47,000 ตันต่อปี

#โรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตยลอยนำแหงแรกของไทยเรมดำเนนการ

Home Page

Click for More Latest News

Source link

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด