Connect with us

Economy

หนุนราคาข้าวไทยอีก 76 หมื่นล้านบาท

Published

on

กระทรวงการคลังที่รัดเงินของไทยจะปรึกษาสำนักงบประมาณเกี่ยวกับการหาเงินเพิ่มอีก 76 หมื่นล้านบาทเพื่อเป็นทุนให้กับโครงการรับประกันรายได้ชาวนาของกระทรวงพาณิชย์สำหรับพืชข้าวหลักปี 2564-2564 ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 89 พันล้านบาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าววันนี้ (อังคาร) ว่าต้องคุยกับสำนักงบประมาณ โดยเสริมว่า กองทุนจะแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ผ่านธนาคารธกส. เดือนที่เกี่ยวข้าวออกสู่ตลาด

Advertisement

ทางเลือกหนึ่งที่เสนอคือขยายขอบเขตการระดมทุนผ่านสถาบันการเงินพิเศษที่ดำเนินการโดยรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ เป็นมากกว่า 30% ของงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ 2022

นายอาคมกล่าวว่าเขาไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเลือกนี้จนกว่าเขาจะได้พบกับสำนักงานงบประมาณและเสริมว่าราคารับประกันข้าวเป็นจริงกำหนดและจัดการโดยกระทรวงพาณิชย์

ตามกฎหมายวินัยการคลัง การใช้เงินทุนจากสถาบันการเงินพิเศษของรัฐจำกัดการใช้งบประมาณ 30% หรือ 930 พันล้านบาท จากงบประมาณภาครัฐรวม 3.1 ล้านล้านบาท

Advertisement

แหล่งข่าวจากรัฐบาลกล่าวว่าโครงการสนับสนุนข้าวจะสร้างความตึงเครียดให้กับการเงินของ ธ.ก.ส. เว้นแต่จะมีการอัดฉีดเงินสดใหม่ โดยสังเกตว่าราคาข้าวในตลาดที่ตกต่ำในปัจจุบันหมายความว่าผู้เสียภาษีจะต้องจ่ายเงินเพิ่มให้กับ เกษตรกรในการชดเชย

แหล่งข่าวยังกล่าวอีกว่า ทางเลือกที่เสนอในการเพิ่มขีดจำกัดของเงินทุนที่ได้รับจากสถาบันการเงินพิเศษที่ดำเนินการโดยรัฐนั้น คล้ายกับการเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะจาก 60% เป็น 70% ของ GDP

Advertisement

#หนนราคาขาวไทยอก #หมนลานบาท

Home Page

Click for More Latest News

Advertisement

Source link