Connect with us

learning - การเรียนรู้

เลือกตั้ง 2566: ขั้นตอน การเตรียมการ เอกสาร และข้อห้าม

Published

on

เลือกตั้ง 2566: ขั้นตอน การเตรียมการ เอกสาร และข้อห้าม

เลือกตั้ง 2566 วันที่เท่าไร? กำหนดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้งว่าเรามีสิทธิลงคะแนนในเขตพื้นที่ไหน และมีรายชื่อลำดับที่เท่าไร ผ่านเว็บไซต์ www.dopa.go.th/election เพียงแค่ระบุเลขประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ

เมื่อเลือกตั้ง 2566 ใกล้เข้ามา สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจขั้นตอนที่จำเป็น การเตรียมการ เอกสารที่จำเป็น และข้อห้ามเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการลงคะแนนเสียงจะราบรื่น คู่มือนี้ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมตัวก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2023

รายละเอียดวันเลือกตั้ง:

กำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เริ่มเวลา 08.00 น. และปิดเวลา 17.00 น. หลังเวลา 17.00 น. เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาถึงก่อนกำหนดเวลาเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียงต่อได้ ในขณะที่ผู้มาสายจะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง การนับคะแนนจะดำเนินการอย่างเปิดเผยในแต่ละหน่วยเลือกตั้งจนกว่าจะเสร็จสิ้น

การเตรียมเลือกตั้ง 2566:

  • นำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งควรมีรูปถ่ายและเลข 13 หลักมาด้วย เนื่องจากต้องใช้ในการยืนยันตัวตน
  • ทำความคุ้นเคยกับหน่วยเลือกตั้งที่กำหนดและลำดับหน่วยลงคะแนน
  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้ง รวมถึงการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบหนึ่งสำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้ง (สีม่วง) และอีกใบสำหรับปาร์ตี้ลิสต์ (สีเขียว)
  • ศึกษาข้อมูลผู้สมัครในพื้นที่ของคุณ นโยบาย และหมายเลขผู้สมัครที่ได้รับมอบหมาย ข้อมูลนี้สามารถพบได้ที่หน่วยเลือกตั้งหรือผ่านเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครและพรรคการเมือง

เอกสารที่จำเป็นสำหรับเลือกตั้ง 2566:

  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนได้)
  • บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัว เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
  • หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันที่รัฐบาลอนุมัติ รวมถึงแอปพลิเคชัน ThaID, DLT QRLICENCE และบัตรผู้พิการ

กระบวนการเลือกตั้ง: วิธีการและขั้นตอน:

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบรายการ

ตรวจสอบรายชื่อและอันดับในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่แสดง ณ หน่วยเลือกตั้งหรือผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน (www.bora.dopa.go.th)

ขั้นตอนที่ 2: ส่งหลักฐานยืนยันตัวตน

แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางเพื่อตรวจสอบและลงนามในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อยืนยันตัวตน

ขั้นตอนที่ 3: รับบัตรลงคะแนน

รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ ส.ส.แบบแบ่งเขต 1 ใบ (สีม่วง) และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 ใบ (สีเขียว) ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์รหัสที่ถูกต้องที่ต้นขั้วของบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภท โดยกรรมการการเลือกตั้งจะลงลายมือชื่อหรือประทับตรา

ขั้นตอนที่ 4: ทำเครื่องหมายที่บัตรลงคะแนน

เข้าไปในคูหาลงคะแนนและทำเครื่องหมาย X ในช่องทำเครื่องหมายบนกระดาษลงคะแนนแต่ละใบ คุณสามารถเลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมืองได้หนึ่งคนต่อหนึ่งบัตร หากท่านเลือกที่จะไม่ลงคะแนนให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 5: ฝากบัตรลงคะแนน

หลังจากทำเครื่องหมายตัวเลือกของคุณแล้ว ให้พับบัตรลงคะแนนของแต่ละหมวดหมู่แล้วหย่อนลงในกล่องลงคะแนนที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

หมายเหตุ: คู่มือนี้ให้ข้อมูลทั่วไปและไม่เจาะจงสำหรับการเลือกตั้งใดโดยเฉพาะ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดสำหรับเลือกตั้ง 2566

Related Election 2023 News@: รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดชลบุรี สำหรับ การเลือกตั้ง พ.ศ. 2566

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด