Connect with us

Health

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ในโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย”

Published

on

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ในโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย”

พร้อมเดินหน้าทดสอบระบบหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19เดอะมอลล์บางแค บริการฉีดวัคซีน เฉพาะกลุ่มเสี่ยง และอาสาสมัคร ที่ลงทะเบียนแล้ว ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ในโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย”เพื่อผนึกกำลังป้องกันโควิด-19 ด้วยการกระจายวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.)
ให้รวดเร็วและทั่วถึงที่สุด พร้อมเดินหน้าทดสอบระบบหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด – 19

เดอะมอลล์ บางแค โดยร่วมกับกรุงเทพมหานคร, หอการค้าไทย,เครือโรงพยาบาลBDMS กรุงเทพดุสิตเวชการโดย โรงพยาบาลพญาไท-เปาโล, คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามบริการฉีดวัคซีน ให้เฉพาะกลุ่มเสี่ยง และอาสาสมัคร ที่ลงทะเบียนแล้ว ในวันที่ 25 พฤษภาคม2564 สำหรับประชาชนทั่วไปกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภาครัฐ สามารถลงทะเบียน
ผ่านเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.comและสำหรับกลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐให้ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง

โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
นายอมร อมรกุล ผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดกล่าวว่า
“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ขยายวงกว้างและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อเร่งดำเนินการให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง

เดอะมอลล์ กรุ๊ จึงร่วมเป็นภาคีเครือข่ายภาคเอกชนประสานความร่วมมือ ในโครงการ“ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย”เพื่อผนึกกำลังป้องกันโควิด-19 ด้วยการกระจายวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้รวดเร็วและทั่วถึงที่สุด โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมเปิดหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล ให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 3 จุด ได้แก่ เดอะมอลล์ บางกะปิ,

เดอะมอลล์ บางแค และ ดิ เอ็มโพเรียม โดยล่าสุดเดอะมอลล์ บางแคได้ร่วมมือจาก กรุงเทพมหานคร, หอการค้าไทย, เครือโรงพยาบาลBDMS กรุงเทพดุสิตเวชการโดย โรงพยาบาลพญาไท-เปาโล, คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม เดินหน้าทดสอบระบบหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19บริการฉีดวัคซีน เฉพาะกลุ่มเสี่ยง และอาสาสมัคร ที่ลงทะเบียนแล้ว ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 ซี่งมีพื้นที่รวมกว่า 4,000 ตรม.สามารถรองรับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้วันละ 2,000 คนให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

โดยการทดสอบระบบหน่วยบริการวัคซีนโควิด-19 ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแคเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการทดลองระบบการฉีดวัคซีน โดยมี นางณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, นายอมร อมรกุล ผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด , นางนวลศรี มีไตรรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการสาขา เดอะมอลล์ บางแค ให้การต้อนรับ สำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหาครที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา33 และประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปีสามารถลงทะเบียนผ่านโครงการ“ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย”เพื่อรับบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ในพื้นที่ของภาคเอกชน จำนวน 25 จุดทั่วกทม. ซึ่งประชาชนสามารถเลือกรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ บางแค และ ดิ เอ็มโพเรียมโดยประชาชนสามารถลง

ทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.comสำหรับกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภาครัฐ และลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง สำหรับกลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐ โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปโดยสามารถลงทะเบียน แยกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ กลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐ โดยมีแอปฯ“เป๋าตัง”จะมีข้อมูลส่วนตัวอยู่ในระบบแล้ว จึงไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ สามารถแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนรอรับ SMS ยืนยันได้รับการจัดสรรวัคซีน
แต่หากลบแอปฯเป๋าตังไปแล้ว ให้ดำเนินการนัดหมายผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com)

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กลุ่มที่ “ไม่เคย” เข้าร่วมโครงการภาครัฐสามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com และรอรับ SMS แจ้งผลการจัดสรรวัคซีน และนัด หมายวัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน ผ่าน
www.ไทยร่วมใจ.com หรือแอปฯเป๋าตัง ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

กลุ่มที่ 3 ได้แก่ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถให้บุคคลในครอบครัวลงทะเบียนแทนได้ผ่าน
www.ไทยร่วมใจ.comไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ลงทะเบียนแทน โดยระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน หรือ สามารถลงทะเบียนที่ร้านค้าสะดวกซื้อ ณ ร้าน 7-eleven, Family Mart, Tops Daily และ mini Big Cซึ่งเปิดเป็นจุดรับลงทะเบียน ช่วงเวลา 08.30 – 18.00 น.

เดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมสนับสนุนภาครัฐในการกระจายฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุด และขอยืดหยัดเคียงข้างเป็นกำลังใจให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป สัญญาว่าจะเดินหน้าดำเนินการทุกวิถีทางอย่างเต็มสรรพกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือในทุกมิติ พร้อมจะอยู่เคียงข้างประเทศไทยและประชาชนคนไทย ในทุกสถานการณ์ เพื่อให้เราก้าวข้ามผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็ววัน

Continue Reading
Advertisement