Connect with us

Chiang Rai News

เชียงรายจัดวัคซีนทางเลือก “ชิโนฟาร์ม” รอบ 2 อ.เมืองและแม่สาย

Published

on

เชียงรายจัดวัคซีนทางเลือก “ชิโนฟาร์ม” รอบ 2 อ.เมืองและแม่สาย

เชียงราย – นางอรรถธร วันชัยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายกฤษณ์ โพธาสุธร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายชาญชัย แสนรัตน์ นายอนุชา ยอดเชียงคำ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แม่สาย อ.พร้อมหัวหน้าคณะผู้บริหาร เยือน ให้กำลังใจพี่น้องชาวเชียงราย ผู้ที่ได้รับวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” รอบที่ 2 ในพื้นที่ อ.แม่สาย ที่ รพ.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย จังหวัด

ต่อมาเมื่อเวลา 11.45 น. ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพร้อมหัวหน้าคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมและให้กำลังใจพี่น้องชาวเชียงราย ผู้ที่ได้รับวัคซีนทางเลือก “ชิโนฟาร์ม” รอบที่ 2 ในพื้นที่ ​อ.เมืองเชียงราย ณ ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ อบจ.เชียงราย. อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นการนี้นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดเชียงราย ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนเชียงราย และเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างมาก ในเวลานี้วัคซีนคือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่จะช่วยก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงของอาการและการรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ครอบคลุมกลุ่มประชาชนทุกกลุ่มโดยรวดเร็วและมีปริมาณเพียงพอ จึงเป็นทางออกสำคัญที่จะช่วยลดภาระของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว

อีกทั้งการจัดสรรและการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกหมู่บ้าน 124 ตำบลในจังหวัดเชียงราย ตามสัดส่วนของประชากร โดยการจัดลำดับรายชื่อผู้ที่ได้รับวัคซีนโดยได้เรียงตามการลงทะเบียนในเชียงรายร่วมใจแยกเป็นรายตำบล

อ่านข่าวเด่นเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.chiangraitimes.com/trending-new

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด

ผลบอลสด