Connect with us

Chiang Rai News

ครูเชียงรายค้านเสนอ พ.ร.บ. การศึกษา

Published

on

ครูเชียงรายค้านเสนอ พ.ร.บ. การศึกษา

เชียงราย – ณ ห้องประชุมอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนายระพีพงศ์ชัยลังกาวีประธานสหภาพครูเชียงรายคณะ 1-4 ของสหภาพครูเชียงราย จังหวัดเชียงรายร่วมกับสมาคมผู้บริหารครูและสมาคมครูทั้ง 18 อำเภอในจ. เชียงรายร่วมกันออกแถลงการณ์คัดค้านการประกาศบังคับใช้ร่าง

พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคุณรพีพงศ์ได้อ่านแถลงการณ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกพระราชบัญญัตินี้ซึ่งร่างโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและภาครัฐที่มาจากการเลือกตั้ง ก่อนการประชุมสภารัฐต่างๆถูกรวมเข้าด้วยกัน แต่เนื้อหาของร่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ ตระหนักถึงมาตรฐานและคุณธรรมของครู นอกจากนี้ยังไม่มีองค์กรกลางในการจัดบริการการศึกษา

นายรพีพงศ์กล่าวว่าดังนั้นองค์กรครูที่เข้าร่วมในครั้งนี้จึงขอคัดค้านและรับประกันการแก้ไขเพิ่มเติมในหลายประเด็นเช่นการบริหารการศึกษาต้องมีองค์กรหลักที่เป็นกลุ่มบุคคลหรือคณะกรรมการ เพิ่มการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรรมการต่างๆ

กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นวิชาชีพทางการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงเป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความห่วงใยในอนาคตของชาติและลูกหลาน ดังนั้นหลังแถลงการณ์จึงไม่มีการดำเนินการใด ๆ โดยจะมีการคัดค้าน 5 ประการคือ 1. ติดป้ายหน้าโรงเรียนสำนักต่างๆ 2. สวมเสื้อสีขาวทุกวันเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 3. รณรงค์ต่อต้านสื่อออนไลน์ทุกประเภท 4. สนับสนุนและร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรวิชาชีพต่างๆและ 5. รวบรวมรายชื่อเพื่อคัดค้านต่อพล. อ. ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด

ผลบอลสด