Connect with us

Chiang Rai News

5 องค์กร “เชียงราย” คัดค้านร่างผังเมืองใหม่

Published

on

5 องค์กร “เชียงราย” คัดค้านร่างผังเมืองใหม่

5 องค์กรเชียงราย “สภาอุตสาหกรรม-หอการค้า-บริษัท เชียงรายพัฒนาเมือง-สมาคมอสังหาริมทรัพย์-ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงราย” คัดค้านร่างผังเมืองรวมเมืองเชียงราย ฉุดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมทำหนังสือร้องกรรมาธิการ ขอแก้ไขร่างการใช้ประโยชน์ที่ดิน

นายจิรพัฒน์ ดวงแสงทอง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เลขาฯคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดเชียงราย (กกร.จังหวัดเชียงราย) และกรรมการ บริษัท เชียงรายพัฒนาเมือง จำกัด (CRCD) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ 5 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย, หอการค้าจังหวัดเชียงราย, บริษัท เชียงรายพัฒนาเมือง (ซีอาร์ซีดี) จํากัด, สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงราย

และชมรมธนาคารจังหวัดเชียงรายได้ยื่นหนังสือคำร้องต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เรื่องข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองเชียงราย ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างจัดทำร่างมาตั้งแต่ปี 2565 ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและจังหวัดเชียงราย และที่ผ่านมาได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น

ซึ่งภาคเอกชนได้ทำหนังสือคัดค้านผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด และสำเนาถึงกรมโยธาธิการฯ แต่จนถึงขณะนี้ผ่านการเปิดรับฟังความคิดเห็นไป 2 ครั้ง แต่ประเด็นข้อโต้แย้งยังไม่ถูกนำมาพิจารณา

เช่น พื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจ ทางที่ปรึกษาที่จัดทำร่างผังเมืองได้กำหนดไว้เพียง 3 จุด คือ 1.จุดที่ตั้งเมืองเดิม อยู่ในส่วนของเทศบาลที่เป็นสีแดง 2.บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ 3.บริเวณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งการกำหนดศูนย์เศรษฐกิจไว้ 3 แห่ง

ตอนนี้อาจจะไม่เพียงพอแล้ว เพราะการใช้พื้นที่ในตัวเมืองเต็มแล้ว เนื่องจากในเมืองเชียงรายมีเขตโบราณสถานจำนวนมาก ไม่สามารถขยายตัวได้ ภาคเอกชนอยากให้เกิดศูนย์เศรษฐกิจใหม่ ใกล้เคียงกับเส้นทางเลี่ยงเมืองหรือบายพาส เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ดังนั้นจึงเสนอด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น ขอเปลี่ยนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ตามแนวถนนเลี่ยงเมือง,โซนติดถนนพหลโยธินจากบ้านดู่ถึงโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, บริเวณตำบลแม่ยาว และตำบลแม่กรณ์เชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟเวียงชัย (ซึ่งการรถไฟเรียกว่าสถานีรถไฟเชียงราย) อำเภอเวียงชัย และบริเวณสิงห์ปาร์คไปจดสี่แยกน้ำตกแม่กรณ์

รวมถึงขอเปลี่ยนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ด้านใต้ของศูนย์ราชการเชียงราย และบายพาสแม่สายไปทางไร่เชิญตะวันของท่าน ว.วชิรเมธี

นอกจากนี้ด้านข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น กฎหมายผังเมืองกำหนดห้ามสร้างตึกสูงเกิน 12 เมตร ขอผ่อนปรนความสูงเป็น 18 เมตร ขอแก้ไขอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้ตั้งเป็นอาคารจากอัตรา 1 : 1 เป็นอัตรา 2 : 1 และแก้ไขอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกินร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70, ขอจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัยขอสร้างบ้านแถว ตึกแถว, ขอสร้างโรงแรมประเภทที่ 3 และ 4 และศูนย์ประชุมสัมมนา

“บางพื้นที่ในเขตหนาแน่น เราขอให้สามารถจัดทำอาคารสูงที่ใช้สอยได้มากกว่า 2,000 ตารางเมตรเป็น 10,000 ตารางเมตร เพราะพื้นที่จำกัด ต้องขึ้นอาคารสูงอย่างเดียว ทางที่ปรึกษาบอกผู้ประกอบการให้ก่อสร้างหลาย ๆ อาคาร แล้วค่อยมาเชื่อมกัน จะประหยัดค่าดูแลมากกว่า

ซึ่งเป็นเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ที่ไม่ควรมาพิจารณาแทนคนลงทุน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว 2 ครั้ง และยังไม่ได้รับการพิจารณา และกำลังจะเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 ซึ่งเดิมจะทำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 แล้ว”

นายจิรพัฒน์กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมเองต้องการผลักดันให้มีการแก้ไขบัญชีแนบท้ายผังเมืองให้มีความยืดหยุ่น และส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เพื่อโอกาสสร้างความเจริญให้จังหวัด เพราะจังหวัดเชียงรายมียุทธศาสตร์เป็นจังหวัดที่ปลูกพืชเกษตรหลายอย่าง จึงอยากให้สามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปที่ต่อเนื่องกับการเกษตรได้มากขึ้น

จากปัจจุบันในพื้นที่สีเขียวตั้งโรงงานแปรรูปได้บางประเภทถือว่าน้อยมาก และการที่ผู้ประกอบการต้องขนส่งสินค้าเกษตรไปแปรรูปไกล ๆ ทำให้มีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ เช่น โรงงานทำหรือผสมสุราจากผลไม้หรือสุราแช่อื่น ๆ, โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำนม, โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช, โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์, โรงงานผลิตเยื่อกระดาษหรือกระดาษ, โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้, โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง เป็นต้น

นอกจากนี้ทางองค์กรรับเรื่องจากประชาชนที่เดือดร้อนมาว่า ด้านแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและการขนส่ง ในส่วนถนน 6 สายที่กรมโยธาธิการฯได้ขีดเส้นกำหนดว่าจะก่อสร้างมายาวนานกว่า 20 ปีแล้ว ต้องการขอยกเลิกโครงการถนนต่าง ๆ ดังกล่าว เช่น ถนนสาย ค2, ถนนสาย ค15, ถนนสาย ง1, ถนนสาย ง2, ถนนสาย ง3 และถนนสาย ง15 ซึ่งยังไม่มีงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐลงมาทำในจุดนี้ ผังคมนาคมถือเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเมืองอย่างแท้จริงตั้งแต่สมัยผังเมืองฉบับเก่าจนถึงปัจจุบัน

เนื่องจากผังคมนาคมดังกล่าวมิได้กำหนดกรอบเวลาในการสร้างถนนแต่อย่างใด เจ้าของที่ดินที่อยู่ในผังก็ไม่สามารถก่อสร้างหรือทำโครงการใด ๆ ได้ ถือเป็นการ รอนสิทธิของประชาชนในหลายโฉนดอย่างไม่เป็นธรรม เป็นการเสียโอกาส – Line

ศาลให้ประกันตัว 3 ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม “นักเรียนปทุมวัน”

ศาลให้ประกันตัว 3 ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม “นักเรียนปทุมวัน”

ผลบอลสด

ผลบอลสด

จิตอาสาที่ซอยด็อก

พ่อหม้ายผู้โชคดีถูกรางวัล "ลอตเตอรี" 12 ล้านบาท
Check Lottery19 hours ago

พ่อหม้ายผู้โชคดีถูกรางวัล “ลอตเตอรี” 12 ล้านบาท

เกือบหนี! จับหนุ่มอินเดียแทงสาวไทย31ครั้ง
News19 hours ago

เกือบหนี! ชายอินเดียจับแทงสาวไทย 31 ครั้งที่ กรุงเทพฯ

ตำรวจจับชายฮ่องกง ซุกยาเค-แฮปปี้วอร์เตอร์ ขายในงาน S20
News2 days ago

ตำรวจจับชายฮ่องกง ซุกยาเค-แฮปปี้วอร์เตอร์ ขายในงาน S20

ล่าแฟนเก่าโหด สาด "น้ำกรด" สาว ใบหน้าเละเจ็บสาหัส
Crime News3 days ago

ล่าแฟนเก่าโหด สาด “น้ำกรด” สาว ใบหน้าเละเจ็บสาหัส

พบเด็กทารก เด็กน้อย อายุเพียง 11 เดือน ถูกทิ้งกลางสงกรานต์ ที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
Chiang Rai News3 days ago

พบเด็กทารก “เด็กน้อย” อายุเพียง 11 เดือน ถูกทิ้งกลางสงกรานต์ ที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

นักท่องเที่ยวกว่า 160,000 คน ร่วมกิจกรรม "คลื่นมนุษย์" บนถนนข้าวเหนียว
News3 days ago

นักท่องเที่ยวกว่า 160,000 คน ร่วมกิจกรรม “คลื่นมนุษย์” บนถนนข้าวเหนียว

พายุฝนฟ้าคะนอง
News3 days ago

อากาศเมืองไทยร้อนถึงร้อนมาก เตือนระวัง “พายุฝนฟ้าคะนอง” ภาคเหนือ

พ่อฆ่าลูกสาว 10 ขวบ "น้องมิวสิค" ที่รีสอร์ทภาคเหนือ
Crime News7 days ago

พ่อฆ่าลูกสาว 10 ขวบ “น้องมิวสิค” ที่รีสอร์ทภาคเหนือ

คลื่นความร้อน เชียงราย
News1 week ago

“คลื่นความร้อน” นักท่องเที่ยวแห่เขื่อนแม่สรวย เชียงราย คลายร้อน

ตำรวจ
Crime News1 week ago

คู่รักชาวฟิลิปปินส์แต่งงานกับชายชาวเกาหลีใต้ถูก “ตำรวจ” จับ

ขายอพาร์ทเมนท์ 17 ห้อง บ้านดู่ เชียงราย
Chiang Rai News4 weeks ago

ขายอพาร์ทเมนท์ 17 ห้อง บ้านดู่ เชียงราย

https://www.chiangraitimes.com/th/chiangrai/28721/
Chiang Rai News2 weeks ago

ขายอพาร์ทเมนท์ 17 ห้อง บ้านดู่ เชียงราย

แผ่นดินไหวไต้หวัน
News2 weeks ago

วิดีโอที่น่าตกใจ!! แผ่นดินไหวไต้หวัน คร่าชีวิต 7 เจ็บกว่า 700

ตร.เชียงราย เตือนคนขับรถเมล์ระวังป้ายโฆษณาเว็บพนันอย่าแตะต้อง
News4 weeks ago

ตร.เชียงราย เตือนคนขับรถเมล์ระวังป้ายโฆษณาเว็บพนันอย่าแตะต้อง

รวบ 'ไฮโซโจ' บุกเข้าไปข่มขืนสาว
News4 weeks ago

รวบ ‘ไฮโซโจ’ บุกเข้าไปข่มขืนสาว สุดท้ายเหยื่อคิดสั้นกระโดดตึก 4 สาหัส!

เศรษฐา โอน "พล.ต.ต่อศักดิ์" และ "พล.ต.สุรเชษฐ์ "บิ๊กโจ๊ก" ไปที่สำนักนายกรัฐมนตรี
News4 weeks ago

เศรษฐา โอน “พล.ต.ต่อศักดิ์” และ “พล.ต.สุรเชษฐ์ “บิ๊กโจ๊ก” ไปที่สำนักนายกรัฐมนตรี

"วินัยไกรบุตร " เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 54 ปี ปิดตำนานพระเอกร้อยล้าน
Entertainment4 weeks ago

“วินัยไกรบุตร” เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 54 ปี ปิดตำนานพระเอกร้อยล้าน

FOREX-3D
News4 weeks ago

ศาลอาญายกฟ้องคดี FOREX-3D “ดีเอสไอ” ชี้แจง

รถโรงหนังโรงเรียน
News4 weeks ago

รถโรงหนังโรงเรียน มอบความสุขให้น้องๆ “เชียงราย”

“เจ้าหญิงเคท” เข้ารับเคมีบำบัด หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง
News4 weeks ago

“เจ้าหญิงเคท” เข้ารับเคมีบำบัด หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง

โพสต์ล่าสุด

รับแอป CTN News

CTN News App