Connect with us

Chiang Rai News

“กรมเจรจา” มั่นใจเชียงรายชาไทยไปได้ไกลเร่งใช้เอฟทีเอ

Published

on

"กรมเจรจา" มั่นใจเชียงรายชาไทยไปได้ไกลเร่งใช้เอฟทีเอ

เชียงราย – ที่ห้องประชุมภูใจใส เมาน์เทน รีสอร์ต อ.แม่จัน จ.เชียงราย นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “โอกาศของชาไทยในยุคกาค้าเสรี” โดยมี นางสาวปองวลัย พัวพนธ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักสินค้ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายทรงเดช ดันสุรัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท Export Zone co.ltd นายสมคิด โสภณอำนวยกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสตาร์ดอยคอฟฟี่จำกัด เป็นวิทยากรในร่วมเสวนา โดยมีผู้ประกอบการชาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเข้าร่วมเสวนาด้วย โดยการจัดเสวนาครั้งนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ลงพื้นที่ไร่ชาในจังหวัดเชียงรายเพื่อเก็บข้อมูล พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการชาเชียงราย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำตลาดอาเซียน จีน และยุโรป ขายสินค้าสนองความต้องการตลาดเฉพาะ หรือ นิชมาร์เก็ต เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลาย โดยใช้เอฟทีเอเป็นสะพานให้เติบโตแบบก้าวกระโดด

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่าหลังจากลงพื้นที่สำรวจศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการชาเชียงราย การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ในอนาคตต่อไปนี้อุตสาหกรรมชาไทยจะเผชิญทั้งโอกาสและความท้าทายอีกมาก เพราะ ชาเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว อัตราการบริโภคชาของคนไทยยังไม่สูงมาก เฉลี่ย 0.93 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในขณะที่ชาวอังกฤษบริโภคชาเฉลี่ย 2.74 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ชาวฮ่องกงบริโภคเฉลี่ย 1.42 กิโลกรัมต่อคนต่อปี แสดงให้เห็นถึงโอกาสให้การเติบโตของตลาดชาในประเทศไทย โดยอาจส่งเสริมให้ผู้บริโภคดื่มชาเพิ่มขึ้นโดยใช้จุดขายเรื่องสินค้าชาอินทรีย์และสรรพคุณเพื่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามรสนิยมผู้บริโภคในลักษณะ DIY และรูปแบบการบริโภคใหม่ๆ การเพิ่มช่องทางการขาย

“ประเทศไทยสามารถปลูกชาในระดับอุตสาหกรรมได้เนื่องจากไร่ชาภาคเหนือมีจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาจะผลิตเพื่อส่งขายจีนเป็นวัตถุดิบ หรือเป็นชาสำเร็จรูปส่งออกไปยังไต้หวัน หรือขายเป็นชาราคาเกรดทั่วไปเพื่อให้กับร้านชาในประเทศ จึงเรียกได้ว่า อุตสาหกรรมชาของไทยเป็นลักษณะรับจ้างผลิตหรือ โออีเอ็ม เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี เริ่มมีการสร้างแบรนด์สินค้าชาของคนไทยขึ้นมาและมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นตามลำดับ นอกจากศักยภาพอุตสาหกรรมชาไทยแล้ว กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับแนวทางจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ และจะรวบรวมประเด็นต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนต่อไป” อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าว

ด้าน นางสาวธัญญา วนัสพิทักษ์สกุล ผู้บริหารไร่ชาฉุยฟง กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาผลผลิตชาของไร่ชาฉุยฟงก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและภาวะเศรษฐกิจ รวมไปถึงกรแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลทำให้รายได้ของตลาดชาลดลง ในช่วงปีที่ผ่านมา และในช่วงต้นปีอากาศแห้งแล้วส่งผลให้มีผลผลิตน้อยลง เพราะผลผลิตชานั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก ในส่วนของการแข่งขับกับชาต่างประเทศชาไทยได้รับผลกระทบจากส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยมากเพราะส่วนใหญ่จะเป็นชาฝรั่งที่นำเข้ามา ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคเป็นคนละกลุ่มกันกับผู้บริโภคชาไทย ทำให้ส่วนแบ่งทางการค้าจึงไม่มีผลกระทบมากนัก แต่เมื่อเทียบกับชาที่นำเข้าจากจีน ซึ่งเป็นกลุ่มชาประเภทเดียวกันกับชาที่ผลิตในไทย เช่นชาเขียว ชาดำ ก็จมีส่วนแบ่งทางการตลาดบ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ สำหรับไร่ชาฉุยฟง ผลิดทั้งชาสมัยใหม่ และชาดั้งเดิม ที่ชงดื่มด้วยใบชา เช่น ชาแดง ชาอู่หลง ชาเขียว ในปัจจุบันมีการพัฒนาโดยนำชาไทยมาผลสมกับสมุนไพรท้องถิ่น เช่นตะไคร้ ข้าวคั่ว ที่เป็นข้าวของเชียงราย เปเปอร์มิ้นต์ และสมุนไพรต่างๆ

“ในการสัมนาในครั้งนี้ เกี่ยวเรื่องภาษีฟรีเทรด ซึ่งจะสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดในธุรกิจของเรา โดยเราอาจจะต่อยอดกับทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในการอองานเทรด หรือการติดต่อกับลููกค้าต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ในส่วนการเจรจาการค้าทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ก็จะมีการจับคู่ธุรกิจกันซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจได้เข้าถึงผู้ที่ต้องการสินค้าชาได้มาขึ้น” นางสาวธัญญา กล่าว

จากข้อมูลพบว่าในการทำตลาดต่างประเทศ สินค้าชาไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ที่ไทยทำกับประเทศต่าง ๆ ได้ โดยสำหรับสินค้าชาเขียวไทยสามารถส่งออกสินค้าชาโดยไม่เสียภาษีนำเข้าในประเทศในกลุ่มอาเซียน 8 ประเทศ (ยกเว้นเมียนมา) จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และชิลี สำหรับสินค้าชาดำ ไทยสามารถส่งออกสินค้าชาโดยไม่เสียภาษีนำเข้าในอาเซียน 9 ประเทศ จีน เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และชิลี และสำหรับผลิตภัณฑ์ชาไทยสามารถส่งออกสินค้าชาโดยไม่เสียภาษีนำเข้าในอาเซียน 9 ประเทศ จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และชิลี ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ปี 2558 – 2562ไทยส่งออกสินค้าชาเขียว เฉลี่ย 979.6 ตัน ต่อปี คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 6.34 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าชาดำ เฉลี่ย 1,401.7 ตัน ต่อปี คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 6.2 ล้านเหรียญสหรัฐ. และสินค้าชาสำเร็จรูป เป็นสินค้าในกลุ่มชาและผลิตภัณฑ์ชาที่ไทยส่งออกมากที่สุด เฉลี่ย 9.1 ตัน ต่อปี คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 22.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยตลาดส่งออกสำคัญของไทย คือ กัมพูชา 31% เมียนมา 20% และสหรัฐฯ 18%

สถิติในช่วง 7 เดือนแรกปี 2563 มกราคม – กรกฎาคม ไทยส่งออกชาเขียว 492.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 17.92% ส่งออกชาดำ 601.8 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 45.54% และส่งออกชาสำเร็จรูป 4,971.1 ตัน คิดเป็นมูลค่า 19.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 47.77% สำหรับ ในปี 2562 ไทยส่งออกชาเขียว 1,057.7 ตัน คิดเป็นมูลค่า 9.4 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีตลาดหลักคือ อินโดนีเซีย 38% เนเธอร์แลนด์ 12% และมาเลเซีย 9% ส่งออกชาดำ 2,256 ตัน คิดเป็นมูลค่า 9.6 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีตลาดหลักคือ อินโดนีเซีย 40% สหรัฐอเมริกา 18% และกัมพูชา 14% และส่งออกชาสำเร็จรูป 7,032.3 ตัน คิดเป็นมูลค่า 24.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีตลาดหลักคือ กัมพูชา 31% เมียนมา 20% และสหรัฐอเมริกา 18%
สำหรับผู้สนใจข้อมูลการค้าระหว่างประเทศและการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.dtn.go.th หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูล FTA (FTA Center) โทร 0-2507-7555

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด

จิตอาสาที่ซอยด็อก

หวยรัฐบาล งวดนี้ 16/6/67
Check Lottery1 day ago

หวยรัฐบาล งวดนี้ 16/6/67 รางวัลที่ 1 24 ใบ 144 ล้าน มีคนเดียวเท่านั้นที่รวยมาก 42 ล้าน!

เมียหลวง ทวงศักดิ์ศรี! ถูกสามีนอกใจ แถมไล่ออกจากบ้าน
News1 day ago

เมียหลวง ทวงศักดิ์ศรี! ถูกสามีนอกใจ แถมไล่ออกจากบ้าน

ตร.กองปราบ รวบหนุ่มขาย "คลิปโป๊เด็ก" ทางออนไลน์
Crime News2 days ago

ตร.กองปราบ รวบหนุ่มขาย “คลิปโป๊เด็ก” ทางออนไลน์

จับแม่ตาบอดพาลูกสาว 7 ขวบนั่งขอทานที่ตลาด คนไทยอึ้งเมื่อรู้รายได้วันละ 4,000 บาท
Crime News4 days ago

แม่ตาบอดถูกจับ พาลูกสาว 7 ขวบมาขอทานที่ตลาด คนไทยอึ้งเมื่อรู้ว่ามีรายได้วันละ 4,000 บาท

ตลาดนัดจตุจักร กลับมาเปิดได้อีกครั้ง หลังเพลิงไหม้ทำลายห้องพัก 118 ห้อง
News5 days ago

ตลาดนัดจตุจักร กลับมาเปิดได้อีกครั้ง หลังเพลิงไหม้ทำลายห้องพัก 118 ห้อง

ตร.จับกุมผู้ก่อเหตุข่มขืนต่อเนื่อง โพสท่าขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
Crime News5 days ago

ตร.จับกุมผู้ก่อเหตุข่มขืนต่อเนื่องโพสท่าขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

iOS 18 ทำให้ iPhone ของคุณฉลาดกว่าที่เคย
News6 days ago

iOS 18 ทำให้ iPhone ของคุณฉลาดกว่าที่เคย

ไฟไหม้โซนสัตว์เลี้ยง ตลาดนัดจตุจักร วอด 118 ห้อง สัตว์ตายนับพันตัว!
region,ข่าวไทย, เชียงรายนิวส์,6 days ago

ดูวีดีโอ!! ไฟไหม้โซนสัตว์เลี้ยง ตลาดนัดจตุจักร วอด118 ห้อง สัตว์ตายนับพันตัว!

เชียงรายเกิดหลุมยุบขนาดใหญ่ สั่งปิดเรียน ย้ายเด็กเล็ก
Chiang Rai News6 days ago

เชียงรายเกิดหลุมยุบขนาดใหญ่ สั่งปิดเรียน ย้ายเด็กเล็ก

ช้างศึก เอาชนะ สิงคโปร์ 3-1 ไม่เพียงพอที่จะผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลก 2026
Sports News6 days ago

ช้างศึก เอาชนะ สิงคโปร์ 3-1 ไม่เพียงพอที่จะผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลก 2026

เที่ยวบินของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส เผชิญสภาพอากาศเลวร้าย ผู้โดยสารเสียชีวิต 1 ราย
bangkok news4 weeks ago

เที่ยวบินของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส เผชิญสภาพอากาศเลวร้าย ผู้โดยสารเสียชีวิต 1 ราย

ตร.เชียงราย กวาดล้างยาบ้า ยึด 41 กระสอบ รวม 8.2 ล้านเม็ด รถกระบะ 1 คัน
Chiang Rai News3 weeks ago

ตร.เชียงราย ยึด 41 กระสอบ รวม 8.2 ล้านเม็ด พร้อมรถกระบะ 1 คัน

สิงคโปร์แอร์ไลน์
News3 weeks ago

43 ผู้ได้รับบาดเจ็บบนเที่ยวบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ยังคงได้รับการรักษาอยู่

พิซซ่าฮัท VS เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดดวลโปร พิซซ่าไม่ถึง 100 บาท
News4 weeks ago

พิซซ่าฮัท VS เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดดวลโปร พิซซ่าไม่ถึง 100 บาท

“ผบ.ปากน้ำ” ออกแถลงการณ์โต้แย้งข้อกล่าวหา “ทำแท้ง”
region,ข่าวไทย, เชียงรายนิวส์,4 weeks ago

“ผบ.ปากน้ำ” ออกแถลงการณ์โต้แย้งข้อกล่าวหา “ทำแท้ง” เผยข้อมูลบางส่วนอาจไม่ตรงกันหลังมีข่าว

ศาลให้ประกันลูกเกด ชลธิชา คดีม.112 สู้ต่อชั้นอุทธรณ์
News3 weeks ago

ศาลให้ประกันลูกเกด ชลธิชา คดีม.112 สู้ต่อชั้นอุทธรณ์

“นครเมืองเชียงราย” ส่งเสริมบริการ EV BUS ปรับอากาศ
Chiang Rai News3 weeks ago

“นครเมืองเชียงราย” ส่งเสริมการให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ EV BUS เชียงราย ค่าโดยสาร 28 บาท ตลอดสาย

รถบรรทุกชนรถโรงเรียน บาดเจ็บ 19 คน
region,ข่าวไทย, เชียงรายนิวส์,4 weeks ago

รถบรรทุกชนรถโรงเรียน บาดเจ็บ 19 คน

ทลาย 2 เว็บพนันรายใหญ่ เงินหมุนเวียน 120 ล้านต่อปี
News2 weeks ago

ตำรวจปิด “เว็บไซต์การพนัน” หลัก 2 แห่ง มูลค่าการซื้อขายปีละ 120 ล้าน

อัยการสูงสุดสั่งดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 112 คดีต่อทักษิณ
News3 weeks ago

อัยการสูงสุดสั่งดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 112 คดีต่อทักษิณ

โพสต์ล่าสุด

รับแอป CTN News

CTN News App