Connect with us

Thailand

ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรในปี 2566 – บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ?

Published

on

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2566 เรียนอะไรได้บ้าง? CTN จัดทำสรุปวิธีการใช้งานหลังได้รับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลายรายการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและวิธีการใช้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชื่อถือได้หรือไม่? ใครบ้างที่มีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2566 ได้อะไร?

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดสรรสวัสดิการ ความช่วยเหลือจากรัฐบาลรายบุคคลสามารถมอบให้กับผู้มีรายได้น้อยได้ นอกจากนี้ยังรวบรวมจากกลุ่มเปราะบางที่สุดในสังคม เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่เคยถูกละเลยและเข้าถึงสวัสดิการที่จำเป็นของรัฐโดยใช้วงเงินในบัตรสวัสดิการฯ

ทั้งค่าซื้อสินค้า ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทาง รวมถึงการใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านถุงเงินประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยในปี 2559 มีผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 7.7 ล้านคน ข้อมูลล่าสุดเมื่อ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบัน (ณ วันที่ 1 มกราคม 2566) มีจำนวน 13.22 ล้านคน

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกว่า 19.63 ล้านคน ซึ่งได้ปรับให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นบัตรสวัสดิการแทน ประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านหรือไม่ผ่าน สิ้นเดือนมกราคม 2566 และเริ่มใช้สิทธิได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ ช่องทางการตรวจสอบผลงานมี 3 ช่องทางดังนี้

 1. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ http://welfare.mof.go.th
 2. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา
 3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-1092345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

โดยล่าสุดมีนโยบายเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการ 700 ต่อเดือน 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดีไหม

 • สะดวก ปลอดภัย รับ-จ่ายเงินกับหน่วยงานรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • แค่เติมเงินเข้าบัตร ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ก็ใช้ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ/ชำระเงินที่หน่วยงานราชการได้
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน
 • เติมเงินได้ตั้งแต่ 100-30,000 บาท
 • สามารถเช็คยอดเงิน/เติมเงิน/ถอน/โอน ได้ที่เครื่อง ATM และ ADM กรุงไทย

ใครใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้บ้าง

 1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสิทธิเฉพาะตัวของบุคคลที่ระบุบนหน้าบัตรเท่านั้น  เว้นแต่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางได้ สามารถให้ผู้ดูแลเป็นผู้ใชเสิทธิแทนได้ตามเงื่อนไข
 2. กรุณาเก็บรักษาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ในการรับสวัสดิการจากภาครัฐบาล
 3. หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้ เจ้าของบัตรจะถูกตัดสิทธิในบัตรและผู้ที่นำบัตรผู้อื่นไปใช้ชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ยังไง

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้สิทธิตามวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผู้ถือบัตรฯ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือร้านค้าที่กำหนด เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการแล้ววงเงินในบัตรฯจะลดลงตามยอดที่ใช้จ่าย และเมื่อถึงวันที่ 1 ของทุกเดือน* วงเงินจะถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินแต่ละสวัสดิการเสมอ ซึ่งวงเงินคงเหลือของเดือนที่ผ่านมาจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป และไม่สามารถถอนวงเงินสวัสดิการออกจากบัตรฯ เป็นเงินสดได้

เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ได้อะไรบ้าง

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

 • วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
 • วงเงินซื้อสินค้า ตามมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ 200 บาทต่อเดือน (เฉพาะเดือนมกราคม 2566)
 • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. – มี.ค. 66)
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 • เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
 • เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

Related CTN News:

ดูดวงวันตรุษจีน 21 มกราคม 2566

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด