Connect with us

Health

ผลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับบุคคลใหม่จะประกาศเมื่อใด

Published

on

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2565

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 66 ผ่านหรือไม่ อย.เผยผลอัพเดทหลังกระทรวงการคลังเมื่อไหร่? เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบข้อมูลทั้งหมดให้คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานรากพิจารณาซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนประกาศชื่อ

การดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2566 มีความคืบหน้าหลังจากกระทรวงการคลังได้รับผลการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ 46 แห่ง ได้แก่ กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) เป็นต้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เมื่อไหร่? ตรวจสอบออกที่นี่

โดยการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียนในครั้งนี้จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนก่อนตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ตามเกณฑ์บุคคล หากผู้จดทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์เฉพาะ คุณสมบัติของภรรยาและบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี (ถ้ามี) จะถูกตรวจสอบในระยะต่อไปตามเกณฑ์ของครอบครัว

สมมติว่าพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัว ในกรณีดังกล่าว จะถือว่าผู้ลงทะเบียนขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมการลงทะเบียนปี 2022 ซึ่งบ่งชี้ว่าการดำเนินการตามโปรแกรมการลงทะเบียนปี 2022 จะเกิดความล่าช้า 2022 มีการสร้างเกณฑ์การคัดกรองเพื่อช่วยระบุผู้มีรายได้น้อยได้แม่นยำยิ่งขึ้น โดยเพิ่มผู้ถือสิทธิ์ใหม่ลงในฐานข้อมูล ซึ่งจะช่วยในการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กระทรวงการคลังกำหนดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ลงทะเบียนไว้ 44.51 ล้านราย ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อประกาศผลการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2566 พนักงานใหม่จะได้รับการว่าจ้างระหว่างเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี 2023

ขณะที่วันนี้ (30 ม.ค. 66) กระทรวงการคลังได้มีประกาศตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบที่ 2 โดย 48 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประมวลผลข้อมูลจากผู้ลงทะเบียนกว่า 44.51 ล้านคน ส่งคืนกระทรวงการคลังแล้ว

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ยืนยันการประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบต่อไป ขณะนี้ได้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้คณะกรรมการกองทุนประชาสงเคราะห์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนปล่อยรายชื่อ

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน 3 ช่องทาง

1. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th

2. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา

3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Related CTN News:

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เมื่อไหร่? ตรวจสอบออกที่นี่

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด