5 องค์กร “เชียงราย” คัดค้านร่างผังเมืองใหม่

5 องค์กรเชียงราย “สภาอุตสาหกรรม-หอการค้า-บริษัท เชียงรายพัฒนาเมือง-สมาคมอสังหาริมทรัพย์-ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงราย” คัดค้านร่างผังเมืองรวมเมืองเชียงราย ฉุดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมทำหนังสือร้องกรรมาธิการ ขอแก้ไขร่างการใช้ประโยชน์ที่ดิน นายจิรพัฒน์ ดวงแสงทอง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เลขาฯคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดเชียงราย (กกร.จังหวัดเชียงราย) และกรรมการ บริษัท เชียงรายพัฒนาเมือง จำกัด (CRCD) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ 5 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย, หอการค้าจังหวัดเชียงราย, บริษัท เชียงรายพัฒนาเมือง (ซีอาร์ซีดี) จํากัด, สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงราย และชมรมธนาคารจังหวัดเชียงรายได้ยื่นหนังสือคำร้องต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เรื่องข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองเชียงราย ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างจัดทำร่างมาตั้งแต่ปี 2565 ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและจังหวัดเชียงราย และที่ผ่านมาได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น ซึ่งภาคเอกชนได้ทำหนังสือคัดค้านผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด และสำเนาถึงกรมโยธาธิการฯ แต่จนถึงขณะนี้ผ่านการเปิดรับฟังความคิดเห็นไป 2 ครั้ง แต่ประเด็นข้อโต้แย้งยังไม่ถูกนำมาพิจารณา เช่น พื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจ ทางที่ปรึกษาที่จัดทำร่างผังเมืองได้กำหนดไว้เพียง 3 จุด คือ 1.จุดที่ตั้งเมืองเดิม อยู่ในส่วนของเทศบาลที่เป็นสีแดง 2.บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย … Continue reading 5 องค์กร “เชียงราย” คัดค้านร่างผังเมืองใหม่