“สภาพอากาศ” อากาศร้อนจัดและมีพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

สภาพอากาศ – กรมอุตุนิยมวิทยารายงานอากาศร้อนทั่วไทยและมีหมอกควันในตอนกลางวัน และจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเป็นบางพื้นที่ ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้พื้นที่ร้อนและมีหมอกหนาในตอนกลางวัน และอาจมีพายุฝนฟ้าคะนองได้เป็นบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ สำหรับลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร บริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง มากกว่า 1 เมตร สอบถามชาวเรือในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เดินทางด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ฝุ่นช่วงนี้ : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่น/หมอกควันปานกลางถึงสูงเนื่องจากมีลมพัดเบาๆ และมีการระบายอากาศไม่ดี พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย เวลา 06.00 น. วันนี้ ถึง 06.00 น. พรุ่งนี้ สภาพอากาศ ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศร้อนและมีหมอกในตอนกลางวัน จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ … Continue reading “สภาพอากาศ” อากาศร้อนจัดและมีพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่ง