ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 97 จาก 111 ประเทศในด้านทักษะภาษาอังกฤษระดับโลก

ภาษาอังกฤษ แสดงอันดับทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยและการใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก ในประเทศไทย เนเธอร์แลนด์เป็นอันดับหนึ่ง ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับล่างสุดตามหลังเมียนมาร์เท่านั้น เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2022 EF.com ได้เผยแพร่การจัดอันดับทักษะภาษาอังกฤษระดับชาติและระดับภูมิภาคโดยพิจารณาจากผู้ตอบแบบสอบถาม 2.1 ล้านคนจาก 111 ประเทศ และกำหนดให้เป็นคะแนน และแบ่งคะแนนออกเป็น 5 กลุ่ม คือ ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพในระดับมาก ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพในระดับมาก ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพในระดับ ประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องที่สุดห้าอันดับแรกในยุโรป ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ ออสเตรีย นอร์เวย์ และเดนมาร์ก ซึ่งมีความคล่องแคล่วภาษาอังกฤษสูงมากในยุโรป มีเพียงสิงคโปร์เท่านั้นที่เป็นประเทศในเอเชีย และแอฟริกาใต้เป็นประเทศในแอฟริกา เลื่อนมาอยู่ในหมวดนี้ เกาหลีใต้ อินเดีย และเวียดนาม ติดอันดับหนึ่งในรายชื่อผู้พูดภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญและค่อนข้างมีประสิทธิภาพของเอเชีย จีน ปากีสถาน ศรีลังกา ญี่ปุ่น และอัฟกานิสถานเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ำ ประเทศของเราอยู่ในอันดับที่ 97 จากทั้งหมด 111 ประเทศทั่วโลก จัดว่าพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแต่ประสิทธิภาพแย่ มันถูกจัดกลุ่มร่วมกับโซมาเลีย ซูดาน อิรัก รวันดา อุซเบกิสถาน … Continue reading ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 97 จาก 111 ประเทศในด้านทักษะภาษาอังกฤษระดับโลก