Connect with us

News

คนละครึ่งเฟส 5 แจกท่านละ 800 บาท

Published

on

คนละครึ่งเฟส 5 แจกท่านละ 800 บาท

คนละครึ่งเฟส 5 เคาะแจกเงินคนละ 800 บาท ให้ผู้ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 65

ที่ประชุม ครม. อนุมัติโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เสนอ โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ให้กับผู้ที่มีสิทธิจำนวน 26.5 ล้านคน โดยสามารถนำไปใช้จ่ายร่วมกับรัฐบาลทั้งค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า รวมถึงบริการที่กำหนดในอัตรา 50%

โดยเห็นชอบกรอบวงเงิน 2.12 หมื่นล้านบาท ให้คนละไม่เกิน 800 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ เริ่มให้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 65

Advertisement

สำหรับความคืบหน้าการใช้จ่ายสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 27 ก.พ. 65

 • มีผู้ใช้สิทธิจากคนละครึ่งเฟส 3 (คนกลุ่มเดิม) จำนวน 25.32 ล้านคน มียอดใช้จ่าย 45,252.2 ล้านบาท
 • มีผู้ใช้สิทธิที่คนละครึ่งเฟส 4 จากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอปฯ เป๋าตัง จำนวน 7.3 แสนคน มียอดใช้จ่าย 825.3 ล้านบาท

รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.05 ล้านคน และยอดการใช้จ่ายรวม 46,077.5 ล้านคน แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 23,397.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 22,680.0 ล้านบาท

คุณสมบัติประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5

 • เป็นคนไทย สัญชาติไทย
 • มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
 • มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 ส.ค 65
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือกลุ่มเปราะบางระยะที่ 3
 • ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ หรือโครงการอื่นๆ ของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรการ-โครงการอื่นๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใดๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

วิธีรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 สำหรับคนเก่า

ต้องยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65  จนถึงภายในวันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ

วิธีรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 สำหรับคนใหม่

ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.2565 เป็นต้นไป

การยืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่งเฟส 5

 • ก่อนใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 จะต้องยืนยันตัวตน ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขา หรือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย(ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่อีก)

วันที่ 14 กันยายน 2565

 • ผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ที่ได้ยืนยันสิทธิตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดเวลาจะถูกตัดสิทธิคนละครึ่งเฟส 5
 • ผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2565 จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดเวลาจะถูกตัดสิทธิคนละครึ่งเฟส 5

นายก ฯประยุทธ์รอดเสียงมั่นใจครั้งที่ 4

 

Advertisement
Continue Reading
Advertisement