Connect with us

News

เรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการกระทำที่ขัดต่อระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

Published

on

ศาลรัฐธรรมนูญของไทยวันนี้ (วันพุธ) วินิจฉัยว่า ปนัสยา “รุ่ง” สิทธิจิรวัฒนกุล, อานนท์ นำภา และ ภานุพงศ์ “ไมค์” จัดนอก มีความผิดฐานพยายามล้มล้างระบอบรัฐธรรมนูญของประเทศ โดยระบุว่า พระมหากษัตริย์ไม่สามารถละเมิดได้ และกลุ่ม ได้ยุยงให้เกิดความแตกแยกด้วยเจตนาทุจริต

แกนนำการประท้วงทั้งสามถูกกล่าวหาว่าใช้สิทธิในการแสดงออกอย่างเสรีในลักษณะที่แสดงเจตจำนงที่จะล้มล้างระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญของไทยในระหว่างการประท้วงที่วิทยาเขตรังสิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมNS ปีที่แล้ว.

ด้วยคำตัดสินนี้ ศาลไม่สามารถลงโทษพวกเขาได้ แต่สามารถก่อให้เกิดคดีอาญาที่มีโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตตามคำพิพากษา

อย่างไรก็ตาม ศาลได้มีคำสั่งให้ทั้งสามยุติกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นความพยายามที่จะล้มล้างระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ โดยผู้พิพากษากล่าวเสริมว่า “ถึงแม้การประท้วงในวันที่ 10 ส.ค.NSปี 2020 ผ่านไปและมีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ประท้วง จำเลยยังคงเข้าร่วมการชุมนุมต่อไป”

“การเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญที่รับรองอำนาจของพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขซึ่งไม่มีใครสามารถกล่าวหาหรือละเมิดได้เป็นการกระทำที่ชัดเจนโดยมีเจตนาที่จะทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 กำลังบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและโจมตีในที่สาธารณะโดยอ้างว่าเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไม่เพียง แต่เป็นความประพฤติไม่ดีด้วยคำพูดที่หยาบคาย แต่ยังละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นที่คิดว่า แตกต่างออกไป” ผู้พิพากษากล่าวในการถ่ายทอดสดการพิจารณาคดี

การปกครองยังคงดำเนินต่อไป “พระมหากษัตริย์ไทยเป็นที่เคารพนับถือเสมอมาและเป็นศูนย์กลางของศรัทธาและความสามัคคีของคนไทยหลายร้อยปี ดังนั้นแม้ว่าระบอบการเมืองของประเทศไทยจะเปลี่ยนไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 นักปฏิวัติ “พรรคประชาชน” และคนไทยก็ตกลงที่จะเชิญพระมหากษัตริย์ให้อยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตยใหม่”

ก่อนที่ศาลจะประกาศคำพิพากษาในคดีนี้ คุณภาณุสยาได้ยื่นคำแถลงปิดคดีต่อศาลเป็นลายลักษณ์อักษร เธอเป็นผู้ต้องหาเพียงคนเดียวที่ปรากฏตัวต่อหน้าศาลในบ่ายวันนี้ ขณะที่อีกสองคนคือ อานนท์ นำภา และภานุพงศ์ จัดนอก ถูกควบคุมตัวในเรือนจำคุมขังกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม ภาณุสยาได้ออกมาเดินขบวนก่อนที่จะอ่านคำพิพากษาอันยาวนาน เพื่อประท้วงว่าศาลไม่ได้ให้โอกาสเธอและเพื่อนๆ ของเธอในการป้องกันตัวเองและรับฟังข้อโต้แย้งของพวกเขา

ในระหว่างการประท้วง กลุ่มต่อต้านการก่อตั้งรัฐดลได้ประกาศข้อเสนอ 10 ประการเพื่อปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์

ในคำแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ต้องหาทั้งสามอธิบายว่าการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ความพยายามที่จะล้มล้างระบอบกษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญตามที่กล่าวหา

พวกเขาอ้างว่าข้อเสนอของพวกเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ และที่สำคัญ ข้อเสนอเกี่ยวกับอำนาจของพระมหากษัตริย์นั้นสอดคล้องกับหลักการของ “พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทำอะไรผิด”

ส่วนการเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ๓ ประการ ได้แก้ต่างข้อเสนอว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสดงออกโดยเสรี โดยยึดหลักว่าประชาชนเป็นอำนาจสูงสุด และด้วยเหตุนี้ ประชาชนจึงควรมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์รัฐใด สถาบัน.

ส่วนข้อเสนอให้แยกทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้น ทั้งสองหน่วยงานมีความเกี่ยวโยงกับประชาชน

ข้อเสนอให้ตัดงบประมาณของในหลวง อธิบายว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและพระมหากษัตริย์ควรแบ่งปันทั้งความสุขและความทุกข์ของประชาชน

ข้อเสนอเพื่อยุติการเรี่ยไรเงินบริจาคสาธารณะ ตามคำแถลงปิดท้าย มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีเจตนาร้ายใช้ประโยชน์จากการบริจาคเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว และกลุ่มต่อต้านการจัดตั้งหวังเพียงผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น

#เรยกรองใหปฏรปสถาบนพระมหากษตรยเปนการกระทำทขดตอระบอบราชาธปไตยตามรฐธรรมนญ

Home Page

Click for More Latest News

Source link

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Enter ad code hereEnter ad code here

Interesting For You

ข่าวที่น่าสนใจข่าวที่น่าสนใจ
Advertisement Enter ad code hereEnter ad code here

Interesting For You

Ads Block Detector Powered by codehelppro.com

ตรวจพบตัวบล็อกโฆษณา!!!

เราตรวจพบว่าคุณกำลังใช้ส่วนขยายเพื่อบล็อกโฆษณา โปรดสนับสนุนเราด้วยการปิดการใช้งานตัวบล็อกโฆษณาเหล่านี้

Disable Ad Block

Join Our Website

Powered by Live Score & Live Score App