Connect with us

News

สภากาชาดไทยวอนรัฐบาลเร่งช่วยเหลือเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ

Published

on

ภาพ
ภาพ

องค์กรกาชาดของประเทศไทยเรียกร้องให้รัฐบาลจัดทำความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ คำขอดังกล่าวจัดทำขึ้นในการสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทยเรื่อง “อนาคตและวิกฤตของอาเซียนในเมียนมาร์” ครั้งที่ 3 มูลนิธิสุรินทร์ พิศสุวรรณ คณะนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Thai PBS และ Asia News Network ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการสัมมนาทางเว็บ

กาวี จงกิตถาวร อดีตบรรณาธิการของเมียนมาร์ไทมส์ ยังได้สะท้อนถึงความจำเป็นที่ต้องมีกระบวนการที่เป็นทางการในการให้ความช่วยเหลือชาวเมียนมาร์ เขากล่าวว่าจำเป็นต้องเพิ่มความช่วยเหลือให้กับเมียนมาร์เนื่องจากประเทศ เศรษฐกิจล่มสลาย และการต่อสู้ภายในซึ่งเลวร้ายลงอย่างมากเมื่อรัฐบาลของประเทศถูกยุบโดย รัฐประหาร 1 กุมภาพันธ์

เขาบอกว่าทั้ง 2 ประเทศมีปัญหาร่วมกันในขณะที่พวกเขาจับมือกัน ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกิดขึ้นในขณะที่ตัวเลขยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ โดยมีผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาร์ราว 100,000 คนจำนวนมากที่ชายแดนต้องการความช่วยเหลือ และเนื่องจากฤดูแล้งที่จะมาถึงในอดีตนำมาซึ่งการรุกรานทางทหารต่อกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธ สถานการณ์อาจเลวร้ายลง และชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มกำลังจัดการฝึกอบรมให้กับกองกำลังป้องกันประชาชนเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการที่ปกครองอยู่ในปัจจุบัน

Advertisement

ประเทศได้เห็นพลเมืองประมาณ 1 ล้านคนต้องพลัดถิ่นตั้งแต่เกิดรัฐประหาร โดย 30% หรือมากกว่านั้นถูกรายงานว่ามีความไม่มั่นคงด้านอาหาร นายกษิต ภิรมย์ อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย กล่าวว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่หยุดนิ่ง และต้องเปิดพรมแดนอีกครั้งเพื่อสนับสนุนประชาคมระหว่างประเทศ เขาชี้ว่าจีนยังคงรุกคืบข้ามพรมแดนกับเมียนมาร์ผ่านรัฐคะฉิ่น ด้วยความช่วยเหลือจากสภากาชาดจีน

เขากล่าวว่าแม้ว่าสภากาชาดไทยจะติดต่อกับสภากาชาดเมียนมาร์ แต่ก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทย ตอนนี้ทุกอย่างหยุดนิ่งเมื่อหลายพันรอความช่วยเหลือ เขายังชี้ไปที่เงินทุนจากสหรัฐอเมริกาจำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ เงินทุนจาก ICRC ญี่ปุ่น และยูนิเซฟที่ยังไม่ได้ใช้

เนื่องจากประเทศไทยเป็นรัฐแนวหน้า การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือจึงมีความสำคัญ สู่อาเซียน เนื่องจากติดอยู่กับฉันทามติ 5 จุดที่รัฐบาลทหารพม่าไม่ปฏิบัติตาม แต่เนื่องจากประเทศไทยอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเผด็จการ จึงถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง ขาดความผูกพัน กับเมียนมาร์ แม้ว่าจุดยืนของรัฐบาลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในปัจจุบันกับเมียนมาร์คือคนที่พยายามสร้างความไว้วางใจกับกองทัพผู้ปกครอง แต่ก็ยังล้มเหลวในการดำเนินการในลักษณะสำคัญใดๆ ในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

Advertisement

ศุภลักษณ์ กันจนคุณดี นักวิจัยอิสระกล่าวว่าประเทศไทยได้ประโยชน์มาเป็นเวลากว่าทศวรรษจากพม่าที่มีเสถียรภาพและปลอดภัย เขากล่าวต่อไปว่าความหวังที่กองกำลังติดอาวุธของเมียนมาร์หรือทัตมะดอจะกลายเป็น “ความเกรงใจ” นั้นยังไม่เกิดขึ้นจริง และด้วยการปลอกเปลือกดินของไทยระหว่างการโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าการกระทำที่ “รอบคอบ” เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก

เขากล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยแทบไม่มีความเห็นในกระบวนการสู้รบระหว่าง 2 ประเทศ เนื่องจากนโยบายต่างประเทศของไทยกำหนดโดยส่วนใหญ่โดยสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ กองทัพ และส่วนย่อยของการบังคับบัญชาระดับภูมิภาคของกองทัพบก ศุภลักษณ์กล่าวว่าควรตราระยะการทูตใหม่ ซึ่งเขาเรียกว่าเป็น “การสู้รบที่ซับซ้อน” กับเมียนมาร์ เขากล่าวว่าการไม่บังคับ ใช้ค่านิยมเสรี และการแลกเปลี่ยนอย่างเปิดเผยในการเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนดังกล่าว

คนเมียนมาร์มีความสัมพันธ์กับสังคมไทยทุกระดับ และศุภลักษณ์กล่าวว่าสิ่งนี้จะต้องใช้เป็นจุดเริ่มต้นการเจรจากับ 2 ประเทศ นอกจากนี้ เขายังแนะนำว่าประเทศไทยควรดำเนินการตามข้อตกลง 5 ประเด็นกับกัมพูชา ในฐานะ “เพื่อนของประธาน” ในเมียนมาร์ และเนื่องจากกัมพูชาจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า เขากล่าวว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนจะมี “สิ่งที่ต้องพิสูจน์” โดยที่เขาหมายถึงในฐานะประธานอาเซียนเป็นครั้งที่ 3 และครั้งสุดท้ายของเขา เขาต้องการพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่ผู้ท้าชิงของจีน

Advertisement

แหล่งที่มา: ไทยพีบีเอสเวิลด์

Advertisement

#สภากาชาดไทยวอนรฐบาลเรงชวยเหลอเมยนมารอยางเปนทางการ

Home Page

Click for More Latest News

Source link

Advertisement