31.8 C
Bangkok

สองล้อหารือทุกฝ่ายวางมาตรการเข้ม จัดปั่น “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020”

ต้องอ่าน

เปอร์ซูต 3 กม. รุ่นเยาวชนชาย ที่ 1 นายวิศวกร แก้วทอง (ร.ร.กีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai) เวลา 3.42.204 นาที, ที่ 2 นายกลวัช แก้วสืบ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI) เวลา 3.45.076 นาที, ที่ 3 นายภราดร สุระมณี (ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย) เวลา 3.47.761 นาที

เปอร์ซูต 2 กม. รุ่นเยาวชนหญิง ที่ 1 น.ส.ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ (ร.ร.กีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai) เวลา 2.45.424 นาที, ที่ 2 น.ส.นัฐนันท์ นนทะแก้ว (ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย) เวลา 2.49.630 นาที, ที่ 3 น.ส.ทิพวัลย์ นาพรม (ร.ร.กีฬากรุงเทพมหานคร) เวลา 2.55.483 นาที

เปอร์ซูต 2 กม. รุ่นยุวชนหญิง ที่ 1 ด.ญ.พลอยปภัส ศรีใสไพ (ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.โคกกระเทียมวิทยาลัย) เวลา 2.58.688 นาที, ที่ 2 ด.ญ.ชนาธิป รุจิรัตน์ (ร.ร.กีฬากรุงเทพมหานคร) เวลา 3.07.537 นาที, ที่ 3, ด.ญ.ปาริชาต พลเยี่ยม (ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก) เวลา 3.01.879 นาที

เปอร์ซูตรุ่นยุวชนชาย 2 กม. ที่ 1 ด.ช.กฤตณัฐ แก้วน้อย (ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก) เวลา 2.30.430 นาที, ที่ 2 ด.ช.นันทกร นนทะแก้ว (ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ร.ร.โคกกระเทียมวิทยาลัย) เวลา 2.32.819 นาที, ที่ 3 ด.ช.ธนวัฒน์ แสนตา (ร.ร.กีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai) เวลา 2.35.643 นาที

เปอร์ซูต 3 กม. รุ่นอาวุโส 35-44 ปีชาย ที่ 1 เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์ธร (Woodland Cycling) เวลา 3.45.935 นาที ทำลายสถิติประเทศไทยที่ตัวเองทำไว้ในสนามที่ 1 เวลา 3.46.168 นาที

TCA สปรินท์ รุ่นทั่วไปหญิง ที่ 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI (ส.ต.ต.หญิง พรรณรายณ์ ราษี, น.ส.เยาวเรศ จิตมาตย์, ส.ต.ต.หญิง สุธิมา โสภา) เวลา 56.971 วินาที ทำลายสถิติประเทศไทยที่ทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทำไว้ในสนามที่ 2 เวลา 57.124 วินาที, ที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ร.อ.หญิงจุฑาธิป มณีพันธุ์, น.ส.ชนิภรณ์ บัตริยะ, ส.ต.หญิง ศุภักษร นันตะนะ) เวลา 56.982 วินาที ทำลายสถิติประเทศไทยที่ทีมตัวเองทำเอาไว้เช่นเดียวกัน, ที่ 3 ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3 เวลา 59.662 วินาที

TCA สปรินท์ รุ่นทั่วไปชาย ที่ 1 กองทัพบก (ส.ท.ปัญญาพล ศรกล้า, ส.อ.จตุรงค์ นิวันติ, ส.ท.เชตวัน สามงามมา, ส.ท.อนุรักษ์ เพชรรี่) เวลา 50.586 วินาที, ที่ 2 สโมสรทหารอากาศ เวลา 51.225 วินาที, ที่ 3 ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ สุรินทร์/ซานเปาโลหัวหิน/อีซูซุตังปักอุบล เวลา 51.689 วินาที

TCA สปรินท์ รุ่นเยาวชนชาย ที่ 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Singha-GOGI (นายสรวิศิษฏ์ สายกระสุนต์, นายดนัย เจริญช่าง, นายกันตภณ คุณคุ้มภัย, นายนิติรุจน์ กิจพิริยะการณ์) เวลา 51.290 วินาที ทำลายสถิติประเทศไทยที่ ร.ร.กีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai ทำไว้ในสนามที่ 2 เวลา 52.018 วินาที, ที่ 2 ร.ร.กีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai เวลา 52.332 วินาที, ที่ 3 ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก เวลา 52.936 วินาที

TCA สปรินท์ รุ่นยุวชนชาย ที่ 1 ร.ร.กีฬากรุงเทพมหานคร (ด.ช.กฤติพัฒน์ ยุทธิวัฒน์, ด.ช.นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา, ด.ช.ธนวัฒน์ แสนตา) เวลา 52.953 วินาที ทำลายสถิติประเทศไทยที่ ทีม Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ทำไว้ในรอบคัดเลือก เวลา 53.093 วินาที, ที่ 2 ทีม Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา เวลา 53.654 วินาที, ที่ 3 ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เวลา 54.313 วินาที – อ่านเพิ่มเติม

 

- Advertisement -

บทความเพิ่มเติม

- Advertisement -

บทความล่าสุด