Connect with us

learning - การเรียนรู้

ลงทะเบียนสำหรับ “myTCAS” ได้อย่างไร ใช้หลักฐานอะไร?

Published

on

ลงทะเบียนสำหรับ "myTCAS" ได้อย่างไร ใช้หลักฐานอะไร?

วันนี้ 9 ธันวาคม 2564 เป็นวันแรกที่ DEK 65 ซึ่งกำลังเตรียมสอบเข้าวิทยาลัยระบบ “TCAS” จะลงทะเบียน myTCAS ผ่าน www.mytcas.com ในปี 2022 ถ้าคุณไม่สมัคร คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมการคัดเลือก TCAS ใดๆได้

ขั้นตอนการลงทะเบียน?

– การลงทะเบียนในระบบ myTCAS จะใช้หมายเลข ID ของคุณในฐานะผู้ใช้ แต่ปีนี้ได้เพิ่มฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook หรือ Google เป็นชื่อผู้ใช้

– กรอกเลขประจำตัวประชาชนเมื่อสร้างบัญชีทางอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบข้อมูลกับข้อมูลที่ทางโรงเรียนส่งเข้าระบบ หากไม่พบข้อมูลให้กดเพิ่มข้อมูลเพื่อเตรียมส่งบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรูปถ่าย ของบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ จะได้รับการอนุมัติภายใน 72 ชั่วโมง

– หากคุณตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด ต้องแนบหลักฐานอื่นๆ ให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานระบบได้

การลงทะเบียนฟรี

สำหรับเด็กที่ไม่มีปัญหากับการใช้ครั้งแรก จากนั้นกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเมื่อกรอกระบบจะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากทุกอย่างถูกต้อง ระบบจะดึงข้อมูลจากโรงเรียนไปใช้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าข้อมูลไม่ตรงกันก็ต้องแก้ไข

การลงทะเบียน MyTCAS นั้นฟรี และไม่ต้องเตรียมเอกสารพิเศษใดๆ เมื่อเด็กๆ เข้าสู่ระบบและมีสิ่งที่ต้องทำ ระบบการเติมต้องพิมพ์ให้ถูกต้องตามภาษา เช่น สระ แ-, สระ แ- ไม่ใช่ สระ เ-2 ครั้ง และต้องกรอกให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจัน แต่ถ้าไม่มีดอกจันจะเติมหรือไม่ใส่ก็ได้ ข้อมูลที่ต้องกรอกในระบบมีดังนี้

ข้อมูลส่วนตัว

เลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
อีเมล/เบอร์โทรศัพท์
วันเกิด
ทีอยู่ปัจจุบัน
ส่วนสูง
น้ำหนัก

ข้อมูลบิดามารดา

ชื่อ นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ถ้ากรอกอีเมลของผู้ปกครองระบบจะส่งผลการดำเนินงานให้ทราบด้วยข้อมูลการศึกษา

ชื่อโรงเรียน จังหวัด
ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ปี พ.ศ. ที่จบ ลบด้วย 1)
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร กรอกตามความจริงเท่านั้น
จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ตอนนี้ยังไม่กรอก ต้องเรียนจบก่อน)

ผลคะแนนสอบ
คะแนนสอบภาษาอังกฤษต่างๆ (ถ้ามี)
คะแนนสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

กรอกผิด แก้ไขข้อมูล ใช้เอกสารอะไร

– เอกสารที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูล จะใช้เอกสารแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลส่วนใดผิด คือ รูปบัตรประชาชนและรูปถ่ายหน้าตนเองถือบัตรประจำตัวประชาชน ใช้สำหรับการแก้ไขชื่อ นามสกุลและวันเกิด

– รูปใบ ปพ.1 ทุกหน้า ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูล ชื่อโรงเรียน, GPAX (สำหรับ GPAX และ หน่วยกิต ม.6 ให้มาตรวจสอบในวันที่ 25 เม.ย.65 เด็กซิ่วแก้ไขได้ทันที)
รูปใบรายงานคะแนนสอบ GAT/PAT ปี 64 ทุกหน้า ใช้สำหรับแก้ไขคะแนนสอบ GAT/PAT

สำหรับเด็กซิ่ว

– คะแนนสอบภาษาอังกฤษต่างๆ ใช้เพื่อแก้ไขคะแนนของคุณเอง

-โปรดแจ้งหน่วยงานที่จัดการทดสอบคะแนนรายวิชาเฉพาะ CAT หรือคะแนนรายวิชาเฉพาะอื่นๆ เพื่อให้องค์กรส่งข้อมูลที่ถูกต้องไปยังระบบใหม่โดยไม่ต้องให้เด็กดำเนินการเอง

อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ สำหรับรับรหัสยืนยัน OTP

ใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเสมอและใช้เป็นประจำ​​ เพราะในการทำธุรกรรมใดๆ ก็ตาม OTP จะถูกส่งไปยืนยันการทำรายการ เคล็ดลับในการพิมพ์หรือใช้อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มีดังนี้

– 1 อีเมล/1 เบอร์มือถือ 1 บัญชี (ใช้ซ้ำไม่ได้) ไม่ควรใช้อีเมลโรงเรียน แนะนำให้ใช้ gmail รหัสผ่านต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร และต้องมีตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวเลข
– เปลี่ยนอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเข้าระบบ เลือกเมนูเปลี่ยนอีเมล/เปลี่ยนเบอร์โทรเพื่อแจ้งแอดมินหรือติดต่อ DTI กรอกระบบโดยป้อนอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ใหม่เมื่อได้รับ OTP -น้องใหม่ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหรือสอบ GED จะต้องนำใบรับรองการศึกษามาสมัครเพื่อรับสิทธิ์ก่อน และถือใบรับรองคุณสมบัติสำหรับการลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS และใช้ใบรับรอง GPAX เป็นหลักฐานในการเพิ่มข้อมูล GPAX
– เด็ก ๆ การแสดงต้องมาอัพเดทข้อมูลในระบบและตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ หลังจากยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ของปีที่แล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต
-เรื่องการลาออก หากมหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดวันลาออก Dexiu สามารถสอบล่วงหน้าและยืนยันสิทธิ์ใดๆ ได้ แล้วลาออกก่อนลงทะเบียนเป็นนักศึกษา/นักศึกษา
– สำหรับคะแนน สามารถใช้ GAT/PAT แบบเก่าได้ แต่หากมหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้เฉพาะ GAT/PAT65 เท่านั้น คะแนนเดิมจะไม่สามารถใช้ได้
อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียน myTCAS จะเริ่มในวันที่ 9 ธันวาคม นอกจากเอกสารแล้วยังมีหลักฐานสำคัญอื่นๆ อีก ความถูกต้องของการลงทะเบียนก็สำคัญมากเช่นกัน ควรเลือกคณะและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ต้องการด้วย หลังเรียนจบคุณจะสามารถทำงานตามความฝันของคุณได้

แหล่งที่มา: Bangkok Biz News

ข่าวน่าสนใจ

กฎหมายการศึกษาไทยฉบับใหม่จะฆ่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ เตือนนักวิจารณ์

Wonder Valley | โรงเรียนนานาชาติทางเลือกหาดใหญ่

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด