Connect with us

learning - การเรียนรู้

ลงทะเบียนสำหรับ “myTCAS” ได้อย่างไร ใช้หลักฐานอะไร?

Published

on

ลงทะเบียนสำหรับ "myTCAS" ได้อย่างไร ใช้หลักฐานอะไร?

วันนี้ 9 ธันวาคม 2564 เป็นวันแรกที่ DEK 65 ซึ่งกำลังเตรียมสอบเข้าวิทยาลัยระบบ “TCAS” จะลงทะเบียน myTCAS ผ่าน www.mytcas.com ในปี 2022 ถ้าคุณไม่สมัคร คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมการคัดเลือก TCAS ใดๆได้

ขั้นตอนการลงทะเบียน?

– การลงทะเบียนในระบบ myTCAS จะใช้หมายเลข ID ของคุณในฐานะผู้ใช้ แต่ปีนี้ได้เพิ่มฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook หรือ Google เป็นชื่อผู้ใช้

– กรอกเลขประจำตัวประชาชนเมื่อสร้างบัญชีทางอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบข้อมูลกับข้อมูลที่ทางโรงเรียนส่งเข้าระบบ หากไม่พบข้อมูลให้กดเพิ่มข้อมูลเพื่อเตรียมส่งบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรูปถ่าย ของบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ จะได้รับการอนุมัติภายใน 72 ชั่วโมง

– หากคุณตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด ต้องแนบหลักฐานอื่นๆ ให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานระบบได้

การลงทะเบียนฟรี

สำหรับเด็กที่ไม่มีปัญหากับการใช้ครั้งแรก จากนั้นกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเมื่อกรอกระบบจะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากทุกอย่างถูกต้อง ระบบจะดึงข้อมูลจากโรงเรียนไปใช้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าข้อมูลไม่ตรงกันก็ต้องแก้ไข

การลงทะเบียน MyTCAS นั้นฟรี และไม่ต้องเตรียมเอกสารพิเศษใดๆ เมื่อเด็กๆ เข้าสู่ระบบและมีสิ่งที่ต้องทำ ระบบการเติมต้องพิมพ์ให้ถูกต้องตามภาษา เช่น สระ แ-, สระ แ- ไม่ใช่ สระ เ-2 ครั้ง และต้องกรอกให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจัน แต่ถ้าไม่มีดอกจันจะเติมหรือไม่ใส่ก็ได้ ข้อมูลที่ต้องกรอกในระบบมีดังนี้

ข้อมูลส่วนตัว

เลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
อีเมล/เบอร์โทรศัพท์
วันเกิด
ทีอยู่ปัจจุบัน
ส่วนสูง
น้ำหนัก

ข้อมูลบิดามารดา

ชื่อ นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ถ้ากรอกอีเมลของผู้ปกครองระบบจะส่งผลการดำเนินงานให้ทราบด้วยข้อมูลการศึกษา

ชื่อโรงเรียน จังหวัด
ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ปี พ.ศ. ที่จบ ลบด้วย 1)
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร กรอกตามความจริงเท่านั้น
จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ตอนนี้ยังไม่กรอก ต้องเรียนจบก่อน)

ผลคะแนนสอบ
คะแนนสอบภาษาอังกฤษต่างๆ (ถ้ามี)
คะแนนสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

กรอกผิด แก้ไขข้อมูล ใช้เอกสารอะไร

– เอกสารที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูล จะใช้เอกสารแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลส่วนใดผิด คือ รูปบัตรประชาชนและรูปถ่ายหน้าตนเองถือบัตรประจำตัวประชาชน ใช้สำหรับการแก้ไขชื่อ นามสกุลและวันเกิด

– รูปใบ ปพ.1 ทุกหน้า ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูล ชื่อโรงเรียน, GPAX (สำหรับ GPAX และ หน่วยกิต ม.6 ให้มาตรวจสอบในวันที่ 25 เม.ย.65 เด็กซิ่วแก้ไขได้ทันที)
รูปใบรายงานคะแนนสอบ GAT/PAT ปี 64 ทุกหน้า ใช้สำหรับแก้ไขคะแนนสอบ GAT/PAT

สำหรับเด็กซิ่ว

– คะแนนสอบภาษาอังกฤษต่างๆ ใช้เพื่อแก้ไขคะแนนของคุณเอง

-โปรดแจ้งหน่วยงานที่จัดการทดสอบคะแนนรายวิชาเฉพาะ CAT หรือคะแนนรายวิชาเฉพาะอื่นๆ เพื่อให้องค์กรส่งข้อมูลที่ถูกต้องไปยังระบบใหม่โดยไม่ต้องให้เด็กดำเนินการเอง

อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ สำหรับรับรหัสยืนยัน OTP

ใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเสมอและใช้เป็นประจำ​​ เพราะในการทำธุรกรรมใดๆ ก็ตาม OTP จะถูกส่งไปยืนยันการทำรายการ เคล็ดลับในการพิมพ์หรือใช้อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มีดังนี้

– 1 อีเมล/1 เบอร์มือถือ 1 บัญชี (ใช้ซ้ำไม่ได้) ไม่ควรใช้อีเมลโรงเรียน แนะนำให้ใช้ gmail รหัสผ่านต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร และต้องมีตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวเลข
– เปลี่ยนอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเข้าระบบ เลือกเมนูเปลี่ยนอีเมล/เปลี่ยนเบอร์โทรเพื่อแจ้งแอดมินหรือติดต่อ DTI กรอกระบบโดยป้อนอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ใหม่เมื่อได้รับ OTP -น้องใหม่ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหรือสอบ GED จะต้องนำใบรับรองการศึกษามาสมัครเพื่อรับสิทธิ์ก่อน และถือใบรับรองคุณสมบัติสำหรับการลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS และใช้ใบรับรอง GPAX เป็นหลักฐานในการเพิ่มข้อมูล GPAX
– เด็ก ๆ การแสดงต้องมาอัพเดทข้อมูลในระบบและตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ หลังจากยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ของปีที่แล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต
-เรื่องการลาออก หากมหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดวันลาออก Dexiu สามารถสอบล่วงหน้าและยืนยันสิทธิ์ใดๆ ได้ แล้วลาออกก่อนลงทะเบียนเป็นนักศึกษา/นักศึกษา
– สำหรับคะแนน สามารถใช้ GAT/PAT แบบเก่าได้ แต่หากมหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้เฉพาะ GAT/PAT65 เท่านั้น คะแนนเดิมจะไม่สามารถใช้ได้
อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียน myTCAS จะเริ่มในวันที่ 9 ธันวาคม นอกจากเอกสารแล้วยังมีหลักฐานสำคัญอื่นๆ อีก ความถูกต้องของการลงทะเบียนก็สำคัญมากเช่นกัน ควรเลือกคณะและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ต้องการด้วย หลังเรียนจบคุณจะสามารถทำงานตามความฝันของคุณได้

แหล่งที่มา: Bangkok Biz News

ข่าวน่าสนใจ

กฎหมายการศึกษาไทยฉบับใหม่จะฆ่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ เตือนนักวิจารณ์

Wonder Valley | โรงเรียนนานาชาติทางเลือกหาดใหญ่

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Enter ad code hereEnter ad code here

Interesting For You

ข่าวที่น่าสนใจข่าวที่น่าสนใจ
Advertisement Enter ad code hereEnter ad code here

Interesting For You

Ads Block Detector Powered by codehelppro.com

ตรวจพบตัวบล็อกโฆษณา!!!

เราตรวจพบว่าคุณกำลังใช้ส่วนขยายเพื่อบล็อกโฆษณา โปรดสนับสนุนเราด้วยการปิดการใช้งานตัวบล็อกโฆษณาเหล่านี้

Disable Ad Block

Join Our Website

Powered by Live Score & Live Score App