Connect with us

learning - การเรียนรู้

ทำความเข้าใจราคาทองคำวันนี้ ปัจจัยอะไรที่เปลี่ยนแปลงราคาทอง

Published

on

ราคาทองคำ

ราคาทองวันนี้ เวลาเดินผ่านร้านทองสิ่งที่เราเห็นหน้าร้านทองแทบทุกร้านคือป้ายบอกราคาทองคำวันนี้ หน่วยราคาต่อหนึ่งบาททองคำ มีทั้งทองคำแท่งและทองรูปพรรณ มีทั้งราคาขายออกและราคารับซื้อเข้า ยิ่งถ้าสังเกตให้ดีราคาแต่ละวันจะเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันทุกวัน ราคาที่ประกาศนี้หลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าเป็นราคาของมูลค่าความบริสุทธิเนื้อทอง เมื่อเข้าไปซื้อจะมีการคิดราคาเพิ่ม ถ้าทองรูปพรรณจะคิดค่ากำเหน็จ หากเป็นทองแท่งจะมีค่าบล็อก ร้านทองใช้อะไรเป็นเกณฑ์กำหนดราคาทองแต่ละวัน

ราคาทองคำแตกต่างจากราคาสินค้าทั่วไป ราคาทองคำจะเป็นราคาความบริสุทธิของเนื้อทองที่ยังไม่รวมค่าบล็อกหรือค่ากำเหน็จ ค่าของเนื้อทองบริสุทธิ์จะมีค่าเทียบเท่าเงินตราสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที่ต้องการและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกอย่างเป็นสากล ราคาทองคำเกิดขึ้นจากกลไกลตลาด ราคาความต้องการซื้อกับราคาความต้องการขายมาบรรจบกันและเกิดเป็นราคาซื้อขายกันระหว่างวัน ณ ราคาใดราคาหนึ่ง หากความต้องการซื้อมีน้อยแต่ความต้องการขายมีมาก ราคาทองก็จะถูกกดให้ต่ำลงเพื่อดึงความต้องการซื้อให้เพิ่มขึ้น ในทางกลับกันเมื่อความต้องการซื้อมีมากแต่ความต้องการขายมีน้อย ราคาก็จะถูกผลักให้สูงขึ้นเพื่อดึงความต้องการขายให้เพิ่มขึ้น ราคาซื้อขายทองในตลาดระหว่างวันเป็นราคาที่รู้กันได้ทั่วไปและถูกใช้เป็นราคาอ้างอิงในการซื้อขายทั้งตลาดหลักและตลาดรอง แตกต่างกันไปบ้างระหว่างตลาดที่มีการซื้อขายกันอยู่ทั่วโลกเพียงเล็กน้อย

ปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาทองเพิ่มขึ้นและลดลงมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ซึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญ นอกจากความต้องการซื้อกับความต้องการขายในตลาดทองดังกล่าวแล้ว ยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เป็นตัวผลักดันให้ราคาทองเปลี่ยนแปลงขึ้นลง หากเศรษฐกิจทั่วโลกดีความต้องการลงทุนมีมาก อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางประเทศต่างๆ จะปรับตัวสูงขึ้น ค่าเงินจะมีค่าสูงขึ้นตามไปด้วย ราคาทองก็จะถูกกดดันให้ต่ำลง หากเศรษฐกิจซบเซาอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะลดลง ดึงนักลงทุนให้นำเงินออกไปลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จะส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งค่าเงินดอลล่าสหรัฐ ซึ่งเป็นค่าเงินหลักถูกอ้างอิงในตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ มีความสัมพันธ์กับราคาทองในลักษณะสวนทางกัน หากค่าเงินดอลล่าสหรัฐแข็งค่า ราคาทองมักจะลดต่ำลง แต่หากค่าเงินดอลล่าสหรัฐอ่อนค่าลง ราคาทองคำก็มักจะสูงขึ้นอยู่เสมอ

ประเทศไทยมีสมาคมค้าทองเป็นผู้มีบทบาทหลักในการกำหนดราคาทองในประเทศ ในแต่ละวันสมาคมค้าทองโดยคณะกรรมการสมาคมจะมีการพิจารณาและกำหนดราคาทองเพื่อประกาศให้แก่สมาชิกได้ทราบทั่วกันและนำไปใช้อ้างอิงเป็นราคาซื้อขายของร้านทองในแต่ละวัน การกำหนดราคาทองแต่ละวันของสมาคมค้าทอง จะกำหนดจากปัจจัยความต้องการของตลาด สภาพความเป็นไปทางเศรษฐกิจ นโยบายดอกเบี้ยและค่าเงินทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ หากปัจจัยเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบ ก็จะส่งผลให้สมาคมต้องปรับเปลี่ยนราคาประกาศของสมาคมตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เหล่านั้น และจะอยู่ท่ามกลางการเฝ้าจับตามองของนักวิเคราะห์ราคาทองคำตลอดเวลา เพื่อนำมาสู่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้นักลงทุนได้ทราบ

ราคาทองคำและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ มีความสำคัญต่อนักลงทุนทองคำอย่างมาก จีแคป โกลด์ รู้ลึกรู้จริงเรื่องทองคำ ให้บริการลงทุนในทองคำด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์แสดงราคาซื้อขายทองคำวันต่อวันแบบเรียลไทม์ พร้อมข้อมูลข่าวสารและบทวิเคราะห์ เอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุนให้ไม่พลาดโอกาสการลงทุน สนใจลงทุนทองคำกับ จีแคป โกลด์ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-611-0500

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด

ผลบอลสด