Connect with us

Health

เทคนิกการลางานแบบมืออาชีพ

Published

on

เทคนิกการลางานแบบมืออาชีพ

เทคนิกการลางานแบบมืออาชีพ: การลางานเป็นส่วนหนึ่งในสิทธิพนักงานทุกคน การลางานสามารถแบ่งออกเป็นทั้งลากิจ ลาป่วย ลาเฉพาะกิจฉุกเฉิน หรือ ลาพักร้อน ไม่ว่าคุณจะมีความประสงค์ที่จะลาแบบไหนก็ตาม การลางานที่เหมาะสมจึงไม่ควรสร้างความผิดใจระหว่างทีมและเจ้านาย ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายๆบริษัทได้นำระบบลางานออนไลน์เข้ามาช่วยดูแลในส่วนตรงนี้เพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อนกับการบันทึกการลางานของพนักงานตามนโยบายของบริษัท

การลาแบบมืออาชีพโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ลาป่วย

การลาป่วยเป็นเหคุผลยอดนิยมที่หลายคนเคยทำ หากตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามีอาการไม่สบาย ที่จะสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังเพื่อนร่วมงานได้ก็ควรที่จะลาป่วย โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงไวรัส Covid-19 ระบาดหนัก ควรพักผ่อนและพบแพทย์เพื่อติดตามรักษาอาการให้ดีขึ้นก่อนที่จะกลับมาทำงานตามปกติ และด้วยตามกฎหมายแล้ว พนักงานสามารถลาป่วยได้ 1 วันโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์

 1. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

แม้ว่าคุณลางานไปด้วยเหตุจำเป็นก็จริง แต่คุณอาจจะแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่ตัวเองได้รับมอบหมายอยู่ เช่นตอบอีเมล์ ตอบไลน์ลูกค้าหรือหัวหน้าเพื่อติดตามงานบ้างถ้าจำเป็น หรืออาจจะเป็นในรูปแบบของการติดตามงานสำคัญ โปรเจคด่วน สอบถามถึงความคืบหน้าที่คุณตั้งตารออยู่ก็แสดงให้หัวหน้าเห็นว่าคุณมีความตั้งใจจริงในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อผลงานนั้นๆ

 1. วางแผนงานให้เรียบร้อย

ก่อนที่จะลากิจ ลาพักร้อน คุณควรจจะจัดการงานให้เรียบร้อยก่อน อาจจะเป็นการแจ้งรายละเอียด การบรีฟงานต่อให้คนในทีมรับช่วงต่อไปในระหว่างที่คุณจะลา เพื่อที่เพื่อนร่วมงานและหัวหน้าจะได้ตามงานได้ถูกจุด ซึ่งเป็นความสำคัญที่จะทำให้โปรเจคงานนั้นๆสำเร็จตามเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้นอย่างราบรื่น และยังทำให้คุณดูเป็นคนมีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วย

 1. ลางานโดยแจ้งให้ทราบ

คงไม่มีเพื่อนร่วมงานในแผนกคนไหนอยากได้เซอร์ไพร์สว่าคนในทีมหายไปไหนโดยที่ไม่ได้มีการบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้งานในส่วนต่างๆที่เราดูแลอยู่ ตกไปเป็นภาระของหัวหน้าและสมาชิกในทีม และยิ่งถ้าหากว่างานนั้นมีความเร่งด่วนแล้วก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อชื่อเสียงของบริษัทได้ ดังนั้นก็ควรที่จะแจ้งหัวหน้าให้ทราบก่อนทุกครั้ง

 1. แจ้งลาแบบสั้นๆแต่ได้ใจความ

ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่กล้าที่จะขอลากับหัวหน้าโดยตรง เพราะกลัวว่าเหตุผลอาจจะฟังดูไม่ขึ้นก็ตาม หรือการพยายามแกล้งป่วยหนักโดยการทำเสียบแหบในสายโทรศัพท์ บางครั้งก็อาจทำให้ผู้ฟังเข้าใจว่าคุณทำตัวป่วยเกินจริงได้ และเหตุผลการลานั้นไม่จำเป็นต้องยืดยาวและบรรยายมากมายนัก ขอเพียงสั้นและกระชับ เพราะให้หัวหน้าได้รับรู้ถึงรายละเอียดอย่างถูกต้อง

การวางแผนงานก่อนที่คุณจะลางานนั้นเป็นหนึ่งในกระบวนการการทำงานที่เป็นมืออาชีพ และถ้าการลานั้นมีสาเหตุอย่างสมเหตุสมผลแล้วละก็ จะยิ่งทำให้คุณเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานได้ไม่ยากเลย

การจำแนกประเภทวันหยุดตามนโยบายของบริษัทที่ทุกบริษัทต้องปฎิบัติตาม

   วันหยุดประจำสัปดาห์

 • ต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน โดยมีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน
 • ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์

วันหยุดตามประเพณี

 • ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย
 • ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

 • ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่าปีละ 6 วันทำงาน
 • ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้าสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีไปรวมหยุดในปีอื่นก็ได้

การลาป่วย

 • สิทธิการลาป่วยของลูกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง
 • หากลูกจ้างป่วยจริงและลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือของสถานพยาบาลของทางราชการ
 • ลาป่วย ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วันต่อปี

การลาคลอด

 • ลูกจ้าง ซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน
 • นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง ซึ่งลาคลอดเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน
 • ยื่นคำขอเพื่อลาคลอดล่วงหน้าพร้อมใบรับรองแพทย์

การลาเพื่อทำหมัน

 • ลูกจ้าง มีสิทธิ์ลาเพื่อทำหมันได้
 • มีสิทธิ์ลาเนื่องจากการทำหมันตามระยะ เวลาที่แพทย์แผนปัจจุบัน  และออกใบรับรองให้มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันลานั้นด้วย

การลากิจ

 • ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
 • ต้องเป็นภาระที่บุคคลอื่นไม่สามารถทำแทนได้ ต้องดำเนินการเอง

การลาเพื่อรับราชการ

 • ลูกจ้าง มีสิทธิ์ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร โดยลาได้เท่ากับจำนวนวันที่ทางการทหารเรียก และได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี

การลาเพื่อฝึกอบรม

 • ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์
 • ลูกจ้างต้องมีหลักสูตรและกำหนดวันที่และเวลาที่แน่นอนชัดเจน

ซึ่งทั้งนี้ที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น องค์กรสามารถนำข้อมูลกฎหมายแรงงานมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดวันหยุดภายในองค์กรได้ เพื่อที่จะได้เป็นที่ยุติธรรมและความพึงพอใจทั้งตัวพนักงานและผู้ประกอบการ

เทคนิกการลางานแบบมืออาชีพ

 

More News: https://www.chiangraitimes.com/th/

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด

จิตอาสาที่ซอยด็อก

ตำรวจไทยและลาวยึดยาบ้ากว่า 14 ล้านเม็ดในเวียงจันทน์
News19 hours ago

ตำรวจไทยและลาวยึดยาบ้ากว่า 14 ล้านเม็ดในเวียงจันทน์

สงครามอิสราเอล-กาซา: ชาวเมืองข่าน ยูนิสกล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลหนักที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงคราม
News19 hours ago

สงครามอิสราเอล-กาซา: ชาวเมืองข่าน ยูนิสกล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลหนักที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงคราม

สมาคมผู้ค้าทองคำ: ราคาทองคำ 21/11/2566 (-3.32) ดอลลาร์
Finance3 days ago

สมาคมผู้ค้าทองคำ ราคาทองคำ 30 พ.ย. 66 เพิ่มขึ้น 250 บาท

ครอบครัวรวมตัวกับตัวประกันชาวไทย 17 คนที่ได้รับอิสรภาพจากกลุ่มฮามาสที่สนามบินกรุงเทพฯ
News3 days ago

ครอบครัวรวมตัวกับตัวประกันชาวไทย 17 คนที่ได้รับอิสรภาพจากกลุ่มฮามาสที่สนามบินกรุงเทพฯ

ชาวอินเดียถูกจับที่จังหวัดอ่างทอง ฐานกู้ยืมเงินบาทผิดกฎหมาย
News3 days ago

ชาวอินเดียถูกจับที่จังหวัดอ่างทอง ฐานกู้ยืมเงินบาทผิดกฎหมาย

กระทรวงพลังงานเผยอัตราค่าไฟ 4.68 บาทเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น
News3 days ago

อัตราค่าไฟไทย 4.68 บาทเป็นเพียงข้อเสนอแนะ กระทรวงพลังงานระบุ

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ แอลเอเอสเค ลินซ์ ฟุตบอลยูโรป้าลีก พร้อมช่องถ่ายทอดสด
Football3 days ago

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ แอลเอเอสเค ลินซ์ ฟุตบอลยูโรป้าลีก พร้อมช่องถ่ายทอดสด

หวยฮานอย วันนี้ ออกอะไร ผลหวยฮานอยวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2566
Hanoi Lottery3 days ago

หวยฮานอย วันนี้ ออกอะไร ผลหวยฮานอยวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2566

กวาง จิราพันธ์
Entertainment4 days ago

“กวาง จิราพันธ์” โพสต์ภาพและคลิปการเต้นรำของเธอที่เชียงราย

สมาคมผู้ค้าทองคำ "ราคาทองคำ"
Finance4 days ago

ราคาทองคำสมาคมผู้ค้าทองคำ (29 พ.ย.) เมื่อตลาดเปิด ราคาพุ่งขึ้น 200 บาท

หนุ่มเชียงรายเจ้าของบัญชีม้า โดนจับ ข้อหาทำให้พ่อเครียด ฆ่า 3 ศพในครอบครัว
Chiang Rai News4 weeks ago

หนุ่มเชียงรายเจ้าของบัญชีม้า โดนจับ ข้อหาทำให้พ่อเครียด ฆ่า 3 ศพในครอบครัว

หญิงพิการไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต จ.ปทุมธานี
News4 weeks ago

หญิงพิการ 36 ราย ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตที่จังหวัดปทุมธานี

สุดแสนจะทรมาน “ท้าวทองกีบม้า” ร้องไห้ใจแทบขาด เมื่อรู้ว่าลูกชายตาย
Entertainment4 weeks ago

สุดแสนจะทรมาน “ท้าวทองกีบม้า” ร้องไห้ใจแทบขาด เมื่อรู้ว่าลูกชายตาย

ศรีสะเกษ - คุมทำแผน มือมีดโหด แทงผิดตัว ดับหนุ่ม 17 ชาวบ้านรุมประชาทัณฑ์
Crime News4 weeks ago

ศรีสะเกษ: คุมทำแผน มือมีดโหด แทงผิดตัว ดับหนุ่ม 17 ชาวบ้านรุมประชาทัณฑ์

สถานบันเทิงขยายเวลาถึงตี 4 ตำรวจพร้อมที่จะดำเนินการ
Entertainment4 weeks ago

สถานบันเทิงขยายเวลาถึงตี 4 ตำรวจพร้อมที่จะดำเนินการ

จับช่างทอง ฉ้อโกงขายทองปลอม
Crime News4 weeks ago

จับช่างทอง ฉ้อโกงขายทองปลอม อาชญากรรมในร้าน 7-8 แห่ง

สาวเชียงราย วัย 27 ปี ผวาแฟนเก่า จองเวรจนต้องออกจากงาน ล่าสุดไล่ทุบหัวปางตาย
Chiang Rai News4 weeks ago

สาวเชียงราย วัย 27 ปี ผวาแฟนเก่า จองเวรจนต้องออกจากงาน ล่าสุดไล่ทุบหัวปางตาย

ยังพิสูจน์ไม่ได้!? พระผู้ใหญ่เชียงรายวิดีโอคอลสไลด์หนอนสำเร็จความใคร่กับคู่หู
Chiang Rai News4 weeks ago

ยังพิสูจน์ไม่ได้!? พระผู้ใหญ่เชียงรายวิดีโอคอลสไลด์หนอนสำเร็จความใคร่กับคู่หู

วันธนกฤต ขับรถเก๋งเสียหลักชนท้ายรถเก็บขยะ มันเสียหายยับเยิน มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย
News4 weeks ago

วันธนกฤต ขับรถเก๋งเสียหลักชนท้ายรถเก็บขยะ มันเสียหายยับเยิน มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย

สมาคมผู้ค้าทองคำ: ราคาทองคำทะลุ 2,000 ดอลลาร์แล้ว
News4 weeks ago

ราคาทองคำ 8 พ.ย.66 เปิดตลาดร่วงลงต่อเนื่อง

โพสต์ล่าสุด

รับแอป CTN News

CTN News App