Connect with us

Health

เทคนิกการลางานแบบมืออาชีพ

Published

on

เทคนิกการลางานแบบมืออาชีพ

เทคนิกการลางานแบบมืออาชีพ: การลางานเป็นส่วนหนึ่งในสิทธิพนักงานทุกคน การลางานสามารถแบ่งออกเป็นทั้งลากิจ ลาป่วย ลาเฉพาะกิจฉุกเฉิน หรือ ลาพักร้อน ไม่ว่าคุณจะมีความประสงค์ที่จะลาแบบไหนก็ตาม การลางานที่เหมาะสมจึงไม่ควรสร้างความผิดใจระหว่างทีมและเจ้านาย ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายๆบริษัทได้นำระบบลางานออนไลน์เข้ามาช่วยดูแลในส่วนตรงนี้เพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อนกับการบันทึกการลางานของพนักงานตามนโยบายของบริษัท

การลาแบบมืออาชีพโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ลาป่วย

การลาป่วยเป็นเหคุผลยอดนิยมที่หลายคนเคยทำ หากตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามีอาการไม่สบาย ที่จะสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังเพื่อนร่วมงานได้ก็ควรที่จะลาป่วย โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงไวรัส Covid-19 ระบาดหนัก ควรพักผ่อนและพบแพทย์เพื่อติดตามรักษาอาการให้ดีขึ้นก่อนที่จะกลับมาทำงานตามปกติ และด้วยตามกฎหมายแล้ว พนักงานสามารถลาป่วยได้ 1 วันโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์

 1. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

แม้ว่าคุณลางานไปด้วยเหตุจำเป็นก็จริง แต่คุณอาจจะแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่ตัวเองได้รับมอบหมายอยู่ เช่นตอบอีเมล์ ตอบไลน์ลูกค้าหรือหัวหน้าเพื่อติดตามงานบ้างถ้าจำเป็น หรืออาจจะเป็นในรูปแบบของการติดตามงานสำคัญ โปรเจคด่วน สอบถามถึงความคืบหน้าที่คุณตั้งตารออยู่ก็แสดงให้หัวหน้าเห็นว่าคุณมีความตั้งใจจริงในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อผลงานนั้นๆ

 1. วางแผนงานให้เรียบร้อย

ก่อนที่จะลากิจ ลาพักร้อน คุณควรจจะจัดการงานให้เรียบร้อยก่อน อาจจะเป็นการแจ้งรายละเอียด การบรีฟงานต่อให้คนในทีมรับช่วงต่อไปในระหว่างที่คุณจะลา เพื่อที่เพื่อนร่วมงานและหัวหน้าจะได้ตามงานได้ถูกจุด ซึ่งเป็นความสำคัญที่จะทำให้โปรเจคงานนั้นๆสำเร็จตามเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้นอย่างราบรื่น และยังทำให้คุณดูเป็นคนมีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วย

 1. ลางานโดยแจ้งให้ทราบ

คงไม่มีเพื่อนร่วมงานในแผนกคนไหนอยากได้เซอร์ไพร์สว่าคนในทีมหายไปไหนโดยที่ไม่ได้มีการบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้งานในส่วนต่างๆที่เราดูแลอยู่ ตกไปเป็นภาระของหัวหน้าและสมาชิกในทีม และยิ่งถ้าหากว่างานนั้นมีความเร่งด่วนแล้วก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อชื่อเสียงของบริษัทได้ ดังนั้นก็ควรที่จะแจ้งหัวหน้าให้ทราบก่อนทุกครั้ง

 1. แจ้งลาแบบสั้นๆแต่ได้ใจความ

ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่กล้าที่จะขอลากับหัวหน้าโดยตรง เพราะกลัวว่าเหตุผลอาจจะฟังดูไม่ขึ้นก็ตาม หรือการพยายามแกล้งป่วยหนักโดยการทำเสียบแหบในสายโทรศัพท์ บางครั้งก็อาจทำให้ผู้ฟังเข้าใจว่าคุณทำตัวป่วยเกินจริงได้ และเหตุผลการลานั้นไม่จำเป็นต้องยืดยาวและบรรยายมากมายนัก ขอเพียงสั้นและกระชับ เพราะให้หัวหน้าได้รับรู้ถึงรายละเอียดอย่างถูกต้อง

การวางแผนงานก่อนที่คุณจะลางานนั้นเป็นหนึ่งในกระบวนการการทำงานที่เป็นมืออาชีพ และถ้าการลานั้นมีสาเหตุอย่างสมเหตุสมผลแล้วละก็ จะยิ่งทำให้คุณเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานได้ไม่ยากเลย

การจำแนกประเภทวันหยุดตามนโยบายของบริษัทที่ทุกบริษัทต้องปฎิบัติตาม

Advertisement

   วันหยุดประจำสัปดาห์

 • ต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน โดยมีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน
 • ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์

วันหยุดตามประเพณี

 • ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย
 • ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

 • ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่าปีละ 6 วันทำงาน
 • ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้าสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีไปรวมหยุดในปีอื่นก็ได้

การลาป่วย

 • สิทธิการลาป่วยของลูกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง
 • หากลูกจ้างป่วยจริงและลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือของสถานพยาบาลของทางราชการ
 • ลาป่วย ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วันต่อปี

การลาคลอด

 • ลูกจ้าง ซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน
 • นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง ซึ่งลาคลอดเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน
 • ยื่นคำขอเพื่อลาคลอดล่วงหน้าพร้อมใบรับรองแพทย์

การลาเพื่อทำหมัน

 • ลูกจ้าง มีสิทธิ์ลาเพื่อทำหมันได้
 • มีสิทธิ์ลาเนื่องจากการทำหมันตามระยะ เวลาที่แพทย์แผนปัจจุบัน  และออกใบรับรองให้มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันลานั้นด้วย

การลากิจ

 • ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
 • ต้องเป็นภาระที่บุคคลอื่นไม่สามารถทำแทนได้ ต้องดำเนินการเอง

การลาเพื่อรับราชการ

 • ลูกจ้าง มีสิทธิ์ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร โดยลาได้เท่ากับจำนวนวันที่ทางการทหารเรียก และได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี

การลาเพื่อฝึกอบรม

 • ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์
 • ลูกจ้างต้องมีหลักสูตรและกำหนดวันที่และเวลาที่แน่นอนชัดเจน

ซึ่งทั้งนี้ที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น องค์กรสามารถนำข้อมูลกฎหมายแรงงานมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดวันหยุดภายในองค์กรได้ เพื่อที่จะได้เป็นที่ยุติธรรมและความพึงพอใจทั้งตัวพนักงานและผู้ประกอบการ

เทคนิกการลางานแบบมืออาชีพ

 

More News: https://www.chiangraitimes.com/th/

Advertisement
Continue Reading
Advertisement