Connect with us

Health

มีอะไรใหม่ใน เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566?

Published

on

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2566 คลังเตรียมประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ เตรียมพิจารณาเพิ่มสิทธิสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปลายเดือน ม.ค. ผ่าน 3 ช่องทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนมากขึ้น

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

เริ่มลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี 2566 แล้ว กระทรวงการคลังกำลังพิจารณารวมสิทธิสวัสดิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาขยายสิทธิด้านอื่นให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด และจะเตรียมประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในเดือนมกราคม 2566 โดยเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 มีนาคม 2566

โดยเปิดให้ลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2565 และแจ้งผลการลงทะเบียนและตรวจสอบปฏิสัมพันธ์กับกรมการปกครองเป็นเฟสแรก ตามข้อกำหนดของแต่ละบุคคลและเกณฑ์ของครอบครัว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ http://welfare.mof.go.th เป็นขั้นต่อไป มกราคมนี้ หากมีผู้ยืนยันสิทธิ์แล้วพบว่าไม่ตรงกับเกณฑ์การคัดเลือก สามารถอุทธรณ์การตรวจสอบสิทธิ์ได้ ใช้เวลาในการตรวจสอบ 15 – 30 วัน และหากผ่านการพิจารณาจะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการย้อนหลังต่อไปเช่นกัน

เมื่อผู้ลงทะเบียนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย ธ.ก.ส. หรือธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นต้นไป ดังนั้น บุคคลทั่วไปสามารถใช้สิทธิสวัสดิการได้โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ซึ่งจะใช้แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิม และผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เพื่อให้ได้รับสิทธิสวัสดิการต่อไปในอนาคต ส่วนวันเริ่ม กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับปัจจุบันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนการใช้สิทธิรอบใหม่ในปี 2566 หลังจากนั้นให้ใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น (Smart Card ).

สามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ และกระทรวงการคลังจะประกาศวันเวลาให้ทราบอีกครั้ง โทร. 02-109-2345 เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.

Related CTN News:

เช็ค! ประกาศผลการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมกราคม 2566

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด