นอนเท่าไหร่ถึงดีที่สุดสำหรับการทำงานของสมอง?

หลับสบาย เพื่อให้สมองทำงานได้อย่างถูกต้อง สมองจะต้องคิดและตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จิตใจของคุณต้องการพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ยิ่งคุณนอนน้อยและตื่นนานเท่าไหร่ สมองของคุณก็จะมีพลังงานน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป ในทางกลับกัน เศษของพลังงานประเภทนี้เริ่มสะสมในเซลล์ประสาทเหมือนขยะ ซึ่งขัดขวางความสามารถในการส่งกระแสประสาท ชิ้นส่วนของโปรตีนเอกภาพ (Tau Protein) และชิ้นส่วนของอะมีลอยด์ (Amyloid Beta) มีอยู่บ่อยครั้ง [ต้องการอ้างอิง] ซึ่งต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและเหมาะสมตามวัย ปัญหาการนอนหลับสร้างของเสีย ถ้าคนมีปัญหาการนอน เช่น หลับยาก นอนไม่หลับ หรือนอนหลับไม่สนิททุกครั้ง เช่น นอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ ขบฟัน ดิ้น เดินละเมอ หรือนอนไม่เป็นเวลา ร่างกายจะผลิตของเสียออกมามากขึ้น เพิ่มการสะสมของโปรตีนเอกภาพและแอมีลอยด์ในสมอง แต่การกำจัดการสะสมนี้น้อยลง การสะสมนี้นำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์บางคนมีปัญหาในการนอนหลับ นอนกลางวัน ตื่นกลางคืน กินผิดปกติ และน้ำหนักขึ้น บางคนน้ำหนักขึ้นในขณะที่บางคนลดน้ำหนัก คำว่า “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึงการขายสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ สมองยังควบคุมการสังเคราะห์ฮอร์โมนศูนย์ความหิวและความอิ่ม เช่นเดียวกับฮอร์โมนในร่างกายอื่นๆ ส่งผลให้วงจรการนอนหลับมีคุณภาพต่ำ หรือการนอนน้อยหรือแม้แต่การนอนมากเกินไปก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมที่นำไปสู่การเสื่อมโทรมของระบบต่างๆ ในร่างกาย หลับดีสมองทำงานดี การนอนหลับที่มีคุณภาพช่วยให้สมองกำจัดโปรตีนเทา อะไมลอยด์ … Continue reading นอนเท่าไหร่ถึงดีที่สุดสำหรับการทำงานของสมอง?