Connect with us

Economy

ส่ง 120 แรงงานไทยสู่ภาคเกษตรกรรมอิสราเอล

Published

on

ส่ง 120 แรงงานไทยสู่ภาคเกษตรอิสราเอล
เมื่อวันอังคาร 22 พ.ย 64 ที่ผ่านมา แรงงานไทย 120 คนเดินทางไปอิสราเอลเพื่อทำงานในภาคเกษตรกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือไทย-อิสราเอล
ว่าด้วยการจัดตำแหน่งแรงงาน

แรงงานที่จะทำงานในภาคการเกษตรกรรม สวนผลไม้ และในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอื่นๆ ได้ลงนามในสัญญา2ปีซึ่งสามารถขยายได้สูงสุด
3ปี 3เดือน

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ความต้องการแรงงานไทยในอิสราเอลเพิ่มขึ้น ปีที่แล้วส่งแรงงานไปอิสราเอล 6,011 คน 
ซึ่งปีนี้ไทยส่งแรงงานได้ถึง 6,500 คน
แรงงานไทยแต่ละคนจะได้รับเงินอย่างน้อย 5,300 เชเขล (ประมาณ 56,021 บาท) ต่อเดือนก่อนหักภาษี นายไพโรจน์กล่าว

แหล่งที่มา: Bangkok Post
อ่านข่าวเพิ่มเติม: แก๊งค้ามนุษย์- ช่วยแรงงานไทยถูกหลอก 99 คนในกรุงพนมเปญ กัมพูชา
Continue Reading
Advertisement
Advertisement Enter ad code hereEnter ad code here

Interesting For You

ข่าวที่น่าสนใจข่าวที่น่าสนใจ
Advertisement Enter ad code hereEnter ad code here

Interesting For You

Ads Block Detector Powered by codehelppro.com

ตรวจพบตัวบล็อกโฆษณา!!!

เราตรวจพบว่าคุณกำลังใช้ส่วนขยายเพื่อบล็อกโฆษณา โปรดสนับสนุนเราด้วยการปิดการใช้งานตัวบล็อกโฆษณาเหล่านี้

Disable Ad Block

Join Our Website

Powered by Live Score & Live Score App