Connect with us

Chiang Rai News

ศป.บส.ชน. เร่งเข้าช่วยเหลือชาวม้ง ดอยตับเต่า จ.เชียงราย

Published

on

ศป.บส.ชน. เร่งเข้าช่วยเหลือชาวม้ง ดอยตับเต่า จ.เชียงราย

เชียงราย – เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนเหนือ จัดชุดกิจการพลเรือน เดินเท้าเข้าช่วยเหลือชาวม้ง ที่ได้รับผลกระทบจากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พื้นที่บ้านราษฎร์รักษา ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านพื้นที่ตามแนวชายแดน เละพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงได้ยากลำบาก ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำการเพาะปลูกพืชผลตามฤดูกาล และในช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบทำให้การขายผลผลิตทางการเกษตรสามารถทำได้ยาก

พ่อค้าคนกลางไม่เข้ามารับซื้

เนื่องจากเส้นทางยากลำบากทำให้ไม่คุ้มค่าขนส่งและผลิตผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ประกอบกับชาวบ้านมีฐานะยากจนหาเช้ากินคำ่เป็นทุนเดิมปยู่แล้ว ส่งผลให้ความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตยากลำบากมากขึ้น ทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนเหนือ จึงเข้าช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ , ผู้ป่วยติดเตียง ,ผู้พิการ รวมถึงผู้ยากไร้ และวางแผนเข้าทำการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ตามโครงการ “น้องทหารอิ่มท้อง เกษตรกรอิ่มใจ” เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอีกทางหนึ่ง

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Enter ad code hereEnter ad code here

Interesting For You

ข่าวที่น่าสนใจข่าวที่น่าสนใจ
Advertisement Enter ad code hereEnter ad code here

Interesting For You

Ads Block Detector Powered by codehelppro.com

ตรวจพบตัวบล็อกโฆษณา!!!

เราตรวจพบว่าคุณกำลังใช้ส่วนขยายเพื่อบล็อกโฆษณา โปรดสนับสนุนเราด้วยการปิดการใช้งานตัวบล็อกโฆษณาเหล่านี้

Disable Ad Block

Join Our Website

Powered by Live Score & Live Score App