เชียงรายพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34 ราย

เชียงราย พบผู้ป่วยรายใหม่ 34 ราย ผลตรวจ ATK เป็นบวก 161 ราย – 9 มกราคม พ.ศ. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดเชียงราย จากผู้ป่วย RT-PCR ที่ยืนยันแล้ว 34 ราย มีผู้ติดเชื้อ 30 รายภายในจังหวัด จากกลุ่มติดต่อในครอบครัว 1 ราย ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า 1 ราย ติดต่อผู้ป่วยในที่ทำงาน 13 ราย ในพื้นที่เสี่ยง 2 ราย ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย 14 ราย พบในพื้นที่. + อ.แม่สาย 2 ราย (ต.แม่สาย 1 ราย, ต.ห้วยไคร้ 1 ราย) + อ.พาน 1 … Continue reading เชียงรายพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34 ราย